23.1.08

Cumann Merriman 2008

Cumann Merriman

Scoil Gheimhridh 2008

Cathair na Mart
Co. Mhaigh Eo
Óstán Westport
1-3 Feabhra 2008

Tuilleadh eolais le fáil ag eolas@merriman.ie
Nó ar www.merriman.ie

7.1.08

Ceardlann lae: 24 Márta 2008

Ceardlann Scríbhneoireachta

‹ Comhléamh & Cóimheastóireacht ‹

le cúnamh ó: Foras na Gaeilge

Stiúrthóirí

- Pádraig Ó Snodaigh, foilsitheoir, file, staraí

- Mícheál Ó Ruairc, file agus gearrscéalaí,

- & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FeastaLuan Cásca, 24 Márta 2008

Óstán Meadowlands

Trá Lí, Co. Chiarraí

10.30a.m. ¬ 1.00p.m. & 2.30p.m. ¬ 5.00p.m.

‹‹‹×‹‹‹

Táille Cláraithe 20 euro. Mic Léinn 5 euro.

(Lón san áireamh sa táille. Uaslíon rannpháirtithe 12)

‹‹‹×‹‹‹

Cóipeanna den saothar is mian leat a phlé,

dánta, gearrscéal, giota d¹úrscéal,

dráma nó eile, go dtí:

43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí,

agus/ nó seol ar aghaidh go dtí:

Pádraig Ó Snodaigh, Tig Bhríde, 91 Bóthar Bhinn Éadair,

Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13

lena ndáileadh ar bhaill na ceardlainne