28.11.12

An Gael, Geimhreadh 2012

Tá an ceann nua ar fáil! (Féach www.angaelmagazine.com chun breis eolais a fháil). Níl na scríbhneoirí chomh húr an uair seo, cé go bhfuil filíocht ó dhuine acu den chéad uair. Ní hé seo an chéad uair do Gabriel Rosenstock, ámh...

Geimhreadh 2012
36 leathanach, foilsithe ar 11/28/2012

Eagarfhocal; Turas Rothair in Iarthar Chorcaí agus Deisceart Chiarraí le Gearóid Ó Laoi;Tine san Iúntlainn, caibidil a cúig, le Panu Petteri Höglund;Léirmheas ar 'Scairt Feithide', le Séamas Ó NeachtainDánta le Gabriel Rosenstock (as 'Scairt Feithide' - Ko Un);Léirmheas ar 'Hidden Ireland in Victoria', le Colin Ryan;Dán le Muiris Ó Bric;Fonn an Phíobaire, le Lugh D. DePaor;Ón Anallód

27.10.12

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge
Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh
Satharn, 17 Samhain 2012, 10.30a.m. - 5.00p.m.
Stiúrthóirí: Mícheál Ó Ruairc, gearrscéalaí & úrscéalaí;
Pádraig Ó Snodaigh, file agus foilsitheoir,
agus Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.


I gcomhar le Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí & Conradh na Gaeilge a eagraítear na ceardlanna seo atá ar siúl ó 1992. Is é is mó a bhíonn i gceist leo ná comhluadar agus aisfhreagra: léann na scríbhneoirí giotaí dá saothair féin agus faigheann siad aisfhreagra, bíodh sin ina cheist, ina mholadh feabhsaithe nó ina léiriú míthuisceana, óna gcomhscríbhneoirí. Ní léachtanna ar an mbealach cuí le foirm ar bith a scríobh a bhíonn i gceist, ach malartú tuiscintí ar an mbealach le saothar ar leith a thabhairt chun barr feabhais. 

• Tá fáilte roimh scríbhneoirí óga agus ­scríbhneoirí seanbhunaithe, agus go háirithe rompu san atá ag tabhairt faoin gceird don chéad uair. Féachtar chuige go bhfaigheann gach duine a sciar féin d’aird ón gcomhluadar i gcaitheamh an lae. 
• Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar shaothair a chéile, beidh líon na ­rannpháirtithe teoranta do 10 ar a mhéid. 
• N.B. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 10 Samhain, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne agus a bheith léite roimhré ag gach duine.
• Costas na ceardlainne 20 euro. Mic Léinn 5 euro. Clúdaíonn an táille sin an lón ag 1.00p.m. chomh maith
Eolas breise: feasta@eircom.net

Cúirt Filíochta i rith Oireachtas na GaeilgeEagrófar Cúirt Filíochta arís i mbliana i rith Oireachtas na Gaeilge a bheas ar siúl i Leitir Ceanainn. Is i Seomra Glencar in Óstán an Mount Errigal a eagrófar é ag 1.00 ar an 3 Samhain. Mar is gnáth, ócáid neamhfhoirmeálta atá ann do dhaoine a bhfuil dúil acu san fhilíocht agus ar mhaith leo dán nó dhó a aithris + cúpla gloine fíona agus cuideachta den chéad scoth.
Anuraidh, bhí moladh ann go bhféadfaí na dántaí atá á léamh ag filí thaispeáint ar theilgeoir sonraí agus na filí i mbun aithrise. Cuirfear áiseanna ar fáil chuige sin i mbliana. Má tá dúil ag aon duine é sin a dhéanamh beidh na dánta de dhíth orm cúpla lá roimh ré.
Bheinn buíoch as tuairim a bheith agam faoi líon na bhfilí a bheidh i láthair. Má tá sé ar intinn agat a bheith i láthair ag an ócáid b'fhéidir go gcuirfeá scéal chugam roimh dheireadh na míosa seo.
Beannachtaí,
Proinsias Mac a' Bhaird (proinsias@arainnmhor.com)


4.9.12

An Gael - Eagrán Úr

Tá an t-eagrán is déanaí ar fáil anois - féach anseo chun réamhradharc a fháil air (nó cóip a cheannach, ar pdf nó i gcló).  Más lasmuigh de na Stáit Aontaithe agus Ceanada thú, féach anseo.  Tá síntiús ar fáil, freisin.

Bímid ag lorg ábhair dár n-iris, agus bheadh fáilte romhat am ar bith má tá alt, scéal, dánta, nó cibé ar bith agat.  Bí páirteach linn!  Beidh tú i measc comhluadair mhaith (féach bun an leathanaigh)!

www.angaelmagazine.com

31.8.12

CEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE

á n-eagrú ag CLÓ IAR-CHONNACHT
i mBéal Feirste agus Baile Átha Cliath


Beidh na ceardlanna seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin, áfach, do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Níl aon táille i gceist do na ceardlanna seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

BÉAL FEIRSTE
Á heagrú i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus Scoil na Ceiltise, Ollscoil na Banríona.
Dáta: Dé Sathairn, 27 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Gearóid Mac Lochlainn
Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 12 Deireadh Fómhair 2012.

BAILE ÁTHA CLIATH
Á heagrú i gcomhar le IMRAM agus Áras na Scríbhneoirí
Dáta: Dé Sathairn, 20 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Áras na Scríbhneoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath
Beidh áit d’ochtar ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Alan Titley


Tugtar cuireadh do ghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal dá gcuid a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 5 Deireadh Fómhair 2012.


Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Tuilleadh eolais:
Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile
Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307 Facs: (091) 593362 Ríomhphost: aine@cic.ie


Tá na ceardlanna seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

23.8.12

Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil & an Úrscéil

Cuirfidh MÓINÍN cúrsa cuimsitheach 6 deireadh seachtaine i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ ar fáil in An Scríobhlann, arás traenála MhÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin, Co. an Chláir. Tá áit do ochtar (8) ar an gcúrsa. Is é an scríbhneoir Ré Ó Laighléis a bheidh mar stiúrthóir/theagascóir ar an gcúrsa agus cuirfear tús leis ar dheireadh seachtaine 22ú/23ú Meán Fómhair.


Tá ábhar agus gach costas teagaisc don Dianchúrsa seo á n-íoc ag Foras na Gaeilge, ach is faoi na rannpháirtithe féin a bheidh sé íoc as a gcuid lóistín agus taistil (cuirfidh MÓINÍN liosta de thithe lóistín agus óstáin an cheantair ar fáil don ochtar a roghnófar).

Satharn 10 am – 12.30 pm agus 2.30 pm – 4 pm agus Domhnach 10.30 am – 12.30 pm a bheidh i gceist ar gach ceann de na dátaí seo leanas:


Deireadh Seachtaine 1: 22ú/23ú Meán Fómhair
Deireadh Seachtaine 2: 6ú/7ú Deireadh Fómhair
Deireadh Seachtaine 3: 20ú/21ú Deireadh Fómhair

Deireadh Seachtaine 4: 3ú/4ú Samhain
Deireadh Seachtaine 5: 17ú/18ú Samhain

Deireadh Seachtaine 6: 1ú/2ú Nollaig


Tá spású eadrannach idir na seisiúin thuas chun deis a thabhairt do na rannpháirtithe an saothrú cruthaitheach is gá a dhéanamh ar a scríbhinní a chur i gcrích.

Tabharfar aghaidh sa chúrsa seo ar Bhun-eilimintí agus Struchtúir an Ghearrscéil agus an Úrscéil. Tabharfar teagasc ar agus cothófar úsáid bhunscil-eilimint amháin gach aon deireadh seachtaine: Carachtracht / Plota / Comhrá / Inseoireacht (agus an t-eadarghaol idir Inseoireacht agus Comhrá)/ Céimeanna éagsúla an Chomhrá / Stíl


Beidh an cúrsa fréamhaithe in ábhar cruthaithe sa dá genre (mar fhoinsí tagartha) agus in ábhar úr a eascraíonn as an gcúrsa teagaisc amháin, agus seachnófar aon ábhar de chuid na rannpháirtithe atá réamhscríofa agus/nó ábhar a bhfuil saothrú déanta air i gceardlanna eile cheana. Is saothrú ón tús atá i gceist.


Meabhraítear do iarrthóirí gur dianchúrsa é seo agus go mbeidh cur chuige coinsiasach agus comhlíonadh spriocanna eadrannacha i gceist síos tríd.


Níl aon táille i gceist leis an gcúrsa seo ach is faoi na rannpháirtithe féin atá sé a gcuidtaistil agus lóistín féin a mhaoiniú. Cuirfear liosta na n-óstán agus na dtithe lóistín sa cheantar ar fáil dóibh siúd a roghnófar.


Gach eolas agus Foirm Iarratais* ar fáil ó:
Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón 065 707 7256 / e-phost: moinin@eircom.net .
*Dáta deiridh le haghaidh iarratais is ea an Luan 3ú Meán Fómhair 2

11.6.12

Eagrán Úr d'An Gael

Seo daoibh, a chairde!  Samhradh 2012


Ficsean, filíocht, stair, srl. - is fiú é a leamh!  An-saor mar pdf, an-deas i gcló...

27.4.12

Dea-scéal Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Bronnadh Corn an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar Ailbhe Ní Ghearbuigh i mBaile Átha Cliath aréir, Déardaoin 12 Aibreán, ag ócáid a léirigh beocht na filíochta nuachumtha in Éirinn agus in Alban.
Chroch an banfhile óg ó Thrá Lí, Contae Chiarraí an corn léi leis an dán Gaeilge ‘Deireadh na Feide’.
Bhain ocht ndán amach an gearrliosta i mbliana. Ina measc bhí dánta le Brian Ó Tiomain, Calum MacLeòid, Doireann Ní Ghríofa, Aodán Ó Sé agus Art Ó Súilleabháin.

Sliocht as Preaseisiúint le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

10.4.12

Doireann Ní Ghríofa agus Paul Durcan ag léamh i gCorcaigh

Beidh na filí Doireann Ní Ghríofa agus Paul Durcan ag léamh i gCorcaigh ar an 19ú Aibreán ag 7.15 i Lárleabharlann na Cathrach ag seoladh Cork World Book Fest. Is féidir teacht ar an eolas uilig faoin ócáid seo ar: www.corkcitylibraries.ie/servicesandprogrammes/theconstantreaderbooksreading/corkworldbookfest

Is as Co an Chláir do Doireann Ní Ghríofa ó dhúchas. Bhain sí amach céim mháistreachta sa Nua-Ghaeilge. Tá filíocht léi foilsithe in Feasta, Comhar, Prairie Schooner (Contemporary Irish Writers Issue), Causeway, Cyphers, Ropes Anthology, Revival, An tUltach, Crannóg, The Stony Thursday Book agus An Gael. Beidh tuilleadh dánta á bhfoilsiú go luath i Melusine. Bhain sí duais amach san Oireachtais Liteartha 2010 i rannóg na Scríbhneoirí Úra agus bhí dánta léi ar ghearrliosta Comórtas Uí Néill 2011 agus 2012, chomh maith le comórtas Siarscéal 2012. Bhronn an Chomhairle Ealaíon sparánacht uirthi. Roghnaíodh í le páirt a ghlacadh i Poetry Ireland Introductions Series 2012. D’fhoilsigh Coiscéim an chéad chnuasach léi, dar theideal Résheoid, agus foilseofar a dara cnuasach Dúlasair i 2012.

27.3.12

Dánta do pháistí á lorg

Tá an scríbhneoir úr Seán Ó Dubhchon ag lorg dánta a bheadh oiriúnach do pháistí idir 8-12 bliain d’aois do leabhar filíochta a fhoilseoidh LeabhairCOMHAR níos déanaí sa bhliain. An sprioc atá aige ná saothar filíochta úrnua a chur ar fáil do pháistí óga ar fud na tíre. Tá súil aige go mbeadh an leabhar seo mar spreagadh ollmhór do pháistí óga, do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí atá ag iarraidh léitheoireacht na Gaeilge a bhuanú agus a mhúnlú.
Leabhar croineolaíoch atá i gceist agus beidh na dánta bunaithe ar théamaí séasúracha. Beidh an leabhar ag tosú le dánta faoi thús na scoil bliana (an Fómhar) agus ag críochnú le dánta bunaithe ar laethanta saoire (an Samhradh). Ba bhreá leis dánta a fháil ar ábhair éagsúla a bhaineann leis na séasúir agus is é an 20 Aibreán 2012 an spriocdháta chun dánta a sheoladh chuige.
Má tá tuilleadh eolais uait, seol ríomhphost chuig scribhneoiri.oga@gmail.com

Seoladh Leabhair: Na Laochra is Lú

Comhghairdeas leis an scríbhneoir úr Laoise Ní Chléirigh a bhfuil a céad leabhar do pháistí, Na Laochra is Lú, díreach foilsithe ag an nGúm.
Tugtar cuireadh duit bheith i láthair san Atrium, Coláiste Oideachais Froebel, Ascaill na Croise, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, ar an Déardaoin, 29 Márta ar 7.00 p.m. nuair a chuirfidh Máire Nic an Bhaird Na Laochra is Lú i láthair an phobail.

7.3.12

Ábhar á lorg

A Chairde na hÉigse,

Tá ábhar á lorg ag an iris Southword - dánta, gearrscéalta agus léirmheasanna.

Tuilleadh eolais: http://www.munsterlit.ie/Southword%20Journal.html

Beir bua,
Ailbhe

1.3.12

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí
Luan Cásca, 9 Aibreán 2012, 10.30a.m. go dtí 5.00p.m.
Stiurthóirí: Mícheál Ó Ruairc, gearrscéalaí & úrscéalaí; Pádraig Ó Snodaigh, file agus foilsitheoir, agus Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
• Léamh Próis & Filíochta, oíche Dé Luain ag 8.30p.m.
i Lios Beag san Óstán Meadowlands le Colette Nic Aodha, file,agus Brian Ó Dochartaí, gearrscéalaí.
EOLAS DO RANNPHÁIRITHE CEARDLAINNE:
• I gcomhar le Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí a eagraítear an cheardlann.
• Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar shaothair a chéile, beidh líon na rannpháirtithe teoranta do dheichniúr ar a mhéid.
• Costas na ceardlainne 20 euro. Mic Léinn 5 euro. Tá lón ag 1.00p.m. agus an léitheoireacht oíche Dé Luain clúdaithe sa táille.
Urraithe ag Foras na Gaeilge. Eolas breise: feasta@eircom.net

22.2.12

Forbairt Litríocht agus Chultúr na nÓg: An Dara Comhdháil

Coláiste Phádraig, Droim Conrach
23-24 Márta 2012

Beidh an dara comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na n-óg ar siúl i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, ar an 23-24 Márta. I measc na gcainteoirí beidh Tadhg Mac Dhonnagáin, Éilís Ní Dhuibhne, Áine Ní Ghlinn, Andrew Whitson agus Meadhbh Ní Eadhra.
Seolfaidh Máire Nic Mhaoláin an leabhar Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg (an chéad chnuasach aistí ar litríocht Ghaeilge na nÓg) foilsithe ag LeabhairCOMHAR. Beidh bricfeasta liteartha COMHAR ann freisin nuair a phléifidh na scríbhneoirí úra Órla Ní Chuilleanáin, Laoise Ní Chléirigh agus Seán Ó Dubhchon na leabhair do pháistí atá á scríobh acu.
Tuilleadh eolais: http://litriochtnanog.blogspot.com/

11.2.12

Glaoch ar Iarratais: Gearrscéalta as Gaeilge

In Áras na Scríbhneoirí déantar tréaniarracht tacaíocht a chur ar fáil do scríbhneoirí ag gach céim forbartha agus iad ag foghlaim a gceirde. Dá réir sin, tá ríméad orthu ardán a chur ar fáil do The Lonely Voice: Short Story Introductions – ócáid mhíosúil dóibh siúd a dteastaíonn uathu gearrscéalta a scríobh anseo ag Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Pharnell, B.Á.C 1. Is suim leo go háirithe ardán a chur ar fáil do scríbhneoirí atá díreach tosnaithe ag scríobh agus nach raibh an deis acu go dtí seo a saothar a léamh go poiblí. Roghnaíonn aoi-mholtóir suas le 4 buaiteoir gach mí agus tabharfar cuireadh dóibh siúd a gcuid scéalta a léamh ag ócáid speisialta in Áras na Scríbhneoirí ar an Déardaoin dheireanach de gach mí.
Tá áthas orthu a fhógairt go mbeidh siad ag reachtáil ócáid speisialta de The Lonely Voice: Short Story Introductions ar 29 Márta san Áras trí mheán na Gaeilge. Má theastaíonn uait a bheith mar dhuine de na léitheoirí a bheidh páirteach san ócáid seo, seol an gearrscéal Gaeilge ar mhaith leat a léamh (uasmhéid de 2,500 focal agus gan níos mó ná gearrscéal amháin) agus nóta beathaisnéise gairid (scríofa sa 3ú pearsa) go dtí: thelonelyvoice@gmail.com.

Bíodh na nótaí beathaisnéise agus na scéalta scartha óna chéile agus déan deimhin de go bhfuil siad i bhformáid .doc. Níor cheart go mbeadh d’ainm le feiscint ar an scéal.

20.1.12

Scríbhneoirí Úra Páirteach i Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2012

Dátaí: 27 go 29 Eanair.
Téama: Comhar @ 70: Borradh sa Litríocht.
Stiúrthóirí: Deirdre Nic Mhathúna, Máire Ní Neachtain.
Ionad: Óstán Westport, Cathair na Mart, Contae Mhaigh Eo.

Dé hAoine 27 Eanáir
5.30 Clárú: Óstán Westport, Cathair na Mart
7.15 Fáiltiú: Fáilte go dtí an Scoil
8.15 Oscailt na Scoile: Cathal Goan. Cathaoirleach, Bord Chomhar Teoranta
8.30 Léacht:
‘Cruthú, clampar agus conspóid: Comhar mar lárionad cointinne sa litríocht’
- An tOllamh Alan Titley, Ollamh Emeritus le Gaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Cathaoirleach: Deirdre Nic Mhathúna
10.30 Club Merriman: Ceol le Gráinne Mhaol
Fear a’ Tí: Máirtín Mac Donnchadha

Dé Sathairn 28 Eanáir
10.30 Siompóisiam: ‘Fís na bhFocal’
Meadhbh Ní Eadhra, scríobhneoir agus iriseoir:‘Ar Thóir na Fírinne: Dúshláin agus Buaicphointí na hIriseoireachta agus na Scríbhneoireachta’
Eilís Ní Dhúill, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:‘Réim an Jazz agus Banealaíontóirí Comhair’
Fionntán de Brún, Ollscoil Uladh: ‘Raic agus ról na léirmheastóireachta: an comhar atá amuigh orainn’
Cathaoirleach: Liam Mac Amhlaigh.
12.30 Seoladh: Taispeántas ealaíne ilmheáin 'Comhar@70'
2.15 Seoladh: Foilseacháin ‘Comhar@70: Móreagrán Comórtha’
Cainteoir: Seosamh Ó Murchú
Léamha: Muiris Ó Meara, Caitríona Ní Chléirchín agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh (Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge)
Reachtaire: Ríona Nic Congáil
8.30 Léacht:
‘Na Geilt i mBun an Tí: Foilsitheoireacht agus Litríocht na Gaeilge’Cainteoir: Darach Ó Scolaí, Údar agus FoilsitheoirCathaoirlach: Máire Ní Neachtain
11.30 Club Merriman: Ceol le Gráinne Mhaol
Fear a’ Tí: Máirtín Mac Donnchadha

Dé Domhnaigh 29 Eanáir
11.15 Cúirt Éigse na Scoile
Sleachta as Comhar
Léitheoirí: Gréagóir Ó Dúill, Doireann Ní Bhriain agus Liam Ó Dochartaigh
Ceol: Laoise Kelly, cruitire

Tuilleadh eolais: www.merriman.ie

An Iris Southword

Ailbhe Ní Ghearbhuigh ina heagarthóir Gaeilge ar an eagrán is déanaí den iris Southword, áit a bhfuil filíocht le Proinsias Mac a' Bhaird, Caitríona Ní Chléirchín, Liam Ó Muirthile, Gabriel Rosenstock agus Áine Uí Fhoghlú curtha i gcló.

Féach www.munsterlit.ie/Southword/Issues/21/contents.html