24.5.11

Seoladh Leabhair

Résheoid le Doireann Ní Ghríofa
Dáta:10ú Meitheamh 2011
Am: 19:00
Áit: Lár-leabharlann na Cathrach – City Library, Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh

Fáilte roimh chách!Sheol Ré Ó Laighléis Résheoid in Inis le déanaí.

17.5.11

Innéacs d'An Gael
Ar scríobh tú riamh don irisleabhar An Gael? An bhfuil tú fiosrach faoina mbíonn ann? Ar mhaith leat saothair na scríbhneoirí go léir a aimsiú? An bhfuil tú fiosrach faoi ábhair gach eagráin? Tá an t-eolas seo go léir ar fáil trí mheán innéacs nua.Tá athruithe eile ar an suíomh. Agus an bhfuil a fhios agat go bhfuil An Gael ar fáil mar chomhad pdf anois, chomh mór le hirisleabhar clóite? Agus go bhfuil síntiúis ar fáil? Tá gach eolas anseo.Beidh eagrán nua againn luath go leor. Agus bíonn gach eagrán de ar fáil i gcónaí. Bí linn!

14.5.11

Íomhánna na Seachtaine

Scríbhneoirí úra a d’fhreastail ar cheardlann léirmheastóireachta agus scríbhneoireachta Dé Sathairn seo caite (d’eagraigh Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge & LeabhairCOMHAR an ócáid seo). Ó chlé: Lydia Groszewski, Aifric Mac Aodha, Laoise Ní Chléirigh, Biddy Jenkinson (stiúrthóir), Beartla de Búrca agus Seán Ó Dubhchon.


Carolina, Aifric, Caitríona agus Celia ag an Oíche Cheoil agus Filíochta i Raghnallach, Baile Átha Cliath, ar an gCéadaoin (buíochas le Maureen agus le Siobhán as an ócáid seo an eagrú).

11.5.11

Sealbhú an Traidisiúin: 20 Bealtaine 2011

Beidh comhdháil á reachtáil in Institiúid na hÉireann don Léann Daonna (HII) sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, idir 9.15 r.n. - 4.30 i.n. Dé hAoine 20 Bealtaine. Léifear réimse leathan páipéar faoi ghnéithe éagsúla de sheachadadh thraidisiúin agus oidhreacht na Gaeilge, agus seolfaidh Máirtín Tom Sheáinín Mac Donncha Clár Amhrán Mhaigh Cuilinn, le Ciarán Ó Con Cheanainn (nach maireann) ag 5 i.n. i Seomra Caidrimh na Foirne (B104), Áras Newman.


Coiste na Comhdhála:Niamh Ní Shiadhail, Meidhbhín Ní Úrdail, Ríonach Uí Ógáin.

9.5.11

Seoladh Leabhair

Ba mhaith le Coiscéim agus Doireann Ní Ghríofa cuireadh a thabhairt daoibh chuig seoladh an leabhair úir "Résheoid" in Inis ar an 14ú Bealtaine.
Am: 5.30 i.n.
Áit: Scéal Eile, An Margadh, Inis.
Léarscáil:
http://www.scealeilebooks.ie/Contact%20Us.html

Scoil Samhraidh i UCD

Beidh scoil samhraidh trí lá ar siúl i UCD idir 28-30 Iúil na bliana seo, ar théama an cheangail idir litríocht na Gaeilge agus an stair.
Scoil idirnáisiúnta a bheas ann, a phléifidh le litríocht Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban, agus eagrófar í in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, a rugadh céad bliain ó shin (cé nach é a shaothar siúd príomhábhar na scoile). Tabharfar turas leathlae ar Ghleann Maoiliúra i gCo Chill Mhantáin mar chuid den scoil. Áit í sin a bhfuil baint aici le filíocht thábhachtach ón 16ú agus ón 20ú haois. Bheadh an scoil seo an-fheilliúnach do mhic léinn iarchéime, d'fhochéimithe atá ag smaoineamh ar iarchéim sa Ghaeilge, nó dóibh siúd ar spéis leo litríocht na Gaeilge.
Tá eolas cuimsitheach faoin scoil ar fáil ag:
http://www.ucd.ie/icsifl/scoilsamhraidh.html
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, agus b'fhiú d'éinne a bhfuil spéis aige/aici ann rphost a chur chugainn a luaithe agus is féidir. Is cóir an táille (€20 i gcás na mac léinn) a chur chugainn faoi dheireadh mhí an Mheithimh.
Máire Ní Annracháin (
maire.niannrachain@ucd.ie)
Órla Ní Chuilleanáin (
orla.nichuilleanain@ucd.ie)

8.5.11

Ceardlann Scríbhneoireachta i mBaile Bhuirne: 10-12 Meitheamh

Beidh Ceardlann Scríbhneoirí faoi choimhirce Scríbhneoirí Gaeilge ar siúl in Óstán Ghobnatan le linn Thionól na Mumhan

Amannta na Ceardlainne
18.00~19.30 Dé hAoine
10.00~12.00 Dé Sathairn
11.00~13.00 Dé Domhnaigh
Eolas ó Phádraig Mac Fhearghusa :
feasta@eircom.net ; 087 290 1154