9.5.11

Scoil Samhraidh i UCD

Beidh scoil samhraidh trí lá ar siúl i UCD idir 28-30 Iúil na bliana seo, ar théama an cheangail idir litríocht na Gaeilge agus an stair.
Scoil idirnáisiúnta a bheas ann, a phléifidh le litríocht Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban, agus eagrófar í in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, a rugadh céad bliain ó shin (cé nach é a shaothar siúd príomhábhar na scoile). Tabharfar turas leathlae ar Ghleann Maoiliúra i gCo Chill Mhantáin mar chuid den scoil. Áit í sin a bhfuil baint aici le filíocht thábhachtach ón 16ú agus ón 20ú haois. Bheadh an scoil seo an-fheilliúnach do mhic léinn iarchéime, d'fhochéimithe atá ag smaoineamh ar iarchéim sa Ghaeilge, nó dóibh siúd ar spéis leo litríocht na Gaeilge.
Tá eolas cuimsitheach faoin scoil ar fáil ag:
http://www.ucd.ie/icsifl/scoilsamhraidh.html
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, agus b'fhiú d'éinne a bhfuil spéis aige/aici ann rphost a chur chugainn a luaithe agus is féidir. Is cóir an táille (€20 i gcás na mac léinn) a chur chugainn faoi dheireadh mhí an Mheithimh.
Máire Ní Annracháin (
maire.niannrachain@ucd.ie)
Órla Ní Chuilleanáin (
orla.nichuilleanain@ucd.ie)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.