31.3.11

Féile Bhaile Átha Cliath in Amharclann an Axis, Baile Munna

7ú Aibreán 2011

7.00 ‘Na Leabhra’

Dráma nuascríofa le hAodh Ó Domhnaill á léiriú ag Aisteoirí Bulfin, Baile Átha Cliath.Dráma dubh grinn atá ann, suite san am atá le teacht (go luath). Tá an tír faoi smacht míleata agus na seanscoláirí ar a seachaint ó na húdaráis. Á léiriú ag an údar. Fad: 45 nóiméad

8.15 ‘Oileán na Sclábhaithe’ Aistriúchán le Seán Ó Broin ar L'Île des esclaves le Pierre de Marivaux á léiriú ag Aisteoirí Bulfin, Baile Átha Cliath. Dráma grinn ó thús an 18ú haois déag, suite ar oileán amach ón nGréig áit a mbíonn an chumhacht ag na daoine beaga seachas ag na daoine móra. Léiritheoirí : Aoife Ní Ghlaicín-Riain agus Aoileann Ní Chonchubhair. Fad : 40 nóíméad

9.15 ‘Dúirt Bean Liom’ Aistriúchán ar ‘Spreading the News’ le Lady Augusta Gregory, á léiriú ag Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach. Dráma grinn a scríobhadh d’oíche oscailte Amharclann na Mainistreach ar 27 Nollaig, 1904. Tagann giúistís nua Shasanach go baile beag tuaithe in Éirinn ... Léiritheoir: Con Ó Cróinín Fad: 35 noiméad

26.3.11

An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg

Dáta: Aoine 8 & Satharn 9 Aibreán 2011

Áit: Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath

Cainteoirí: Máirtín Coilféir, Jacqueline de Brún, Pádraig de Paor, Lydia Groszewski, Caitríona Hastings, Anna Heussaff, Biddy Jenkinson, Siobhán Kirwan-Keane, Màiri Kidd, Jacques Yves Mouton, Máire Ní Bhaoill, Laoise Ní Chléirigh, Órla Ní Chuilleanáin, Ríona Nic Congáil, Aisling Ní Dhonnchadha, Meadhbh Ní Eadhra, Máirín Nic Eoin, Áine Ní Ghlinn, Pádraig Ó Baoighill, Philip O’Leary, Liam Ó Muirthile, Seosamh Ó Murchú, Colmán Ó Raghallaigh, Siwan Rosser, agus Alan Titley.

Tuilleadh eolais: http://litriochtnanog.blogspot.com/

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Áit: Ostán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí
Dáta: Luan Cásca, 25 Aibreán 2011
Am: 10.30a.m. – 5.00p.m.

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí, san Óstán Meadowlands, Trá Lí ar an Luan, 25 Aibreán 2011, 10.30a.m. go dtí 5.00p.m.

Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe cloífear le deichniúr.
Táille cláraithe 20 euro; mic léinn 5 euro. (Lón ag 1p.m. san áireamh sa táille).

N.B. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé agat (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa, taighde staire nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 17 Aibreán, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne agus a bheith léite roimhré ag gach duine.

Stiúrthóirí ceardlainne:
Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí,
Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí
Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.

Léamh a saothar dá chéile agus aisfhreagra ó chomhscríbhneoirí atá i gceist. Fáilte roimh scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe.
Teagmháil: Pádraig Mac Fhearghusa,
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.
——◊——
Istoíche, 25 Aibreán, Óstán Meadowlands, 8.30pm
léifidh Mícheál Ó Ruairc,
úrscéalaí, gearrscéalaí, file, óna shaothar féin.
Fáilte roimh chách.

23.3.11

Scríbhneoirí Úra ar Ghearrliosta Chomórtas Uí Néill 2011

Comhghairdeas le Doireann Ní Ghríofa, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Proinsias Mac a’ Bhaird agus Fionnuala Ní Mhealláin agus an gearrliosta do Chomórtas Uí Néill bainte amach acu.

Is iad seo a leanas na filí ar fad a bhain amach an gearrliosta agus a bheidh ag léamh a gcuid dánta ag an gcraobh ceannais:

1. Sólas – Doireann Ní Ghríofa
2. Gort an Óir – Seán Breathnach
3. Ceangal na cúig gcaol – Seán Ó Muireagáin
4. Díosgán – Rody Gorman
5. Irrintiza – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
6. Míol mór Bhreandáin – Proinsias Mac a’ Bhaird
7. Lúb ar lár – Máire Wren
8. Maidin Geimhridh – Fionnuala Ní Mhealláin

Beidh an Chraobh Ceannais den chomórtas filíochta ar siúl i mBaile Átha Cliath ar Déardaoin 7 Aibreán 2011 ag 8pm.

7.3.11

Eagrán an Earraigh

Tá an t-eagrán úr de An Gael ar fáil anois! Beidh sé ag http://www.litriocht.com/ sul i bhfad. Sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus sa RA, is féidir é a fháil ó http://www.magcloud.com/. Agus anois, ag magcloud, tá sé ar fáil mar pdf, freisin. Tá gach eagrán eile (nua-aimseartha) ar fáil i gcónaí, freisin.
San eagrán seo, tá scéal le Muiris Ó Bric, Dánta le hEoinDunford, alt faoin "Mittelalter Metal" le Séamas Ó Neachtan, alt faoi agus leagan nua de scéal ó Phádraig Feiritéar leis an Dr. Séamus Ó Diollúin, na colúin faoin seanchas agus ceol le Gearóid Ó Ceallaigh agus Lugh DePaor, agus sean-ábhar iontach ó An Gaodhal agus The Wolfe Tone Annual. Agus eagarfhocal is carún leis!
Bíonn fáilte roimh ábhar ó scríbhneoirí an chumainn seo am ar bith, dar ndóigh, má bhíonn an fonn sin ar éinne! Tá gach eolas ar http://www.angaelmagazine.com/.

An Fhéile Aye Write i nGlaschú

Beidh an file Caitríona Ní Chléirchín ag léamh a cuid filíochta mar chuid den fhéile Aye Write i nGlaschú ar an Chéadaoin an 9ú Márta. Tosóidh an léamh ar 6.30 sa Leabharlann Mitchell i nGlaschú. Beidh beirt fhilí úra Gaidhlige Daibhidh Eyre, Calum MacLeod ag léamh ina teannta, chomh maith leis an fhile Peter Mac Kay. Beidh Chris Agee ó Irish Pages i láthair ansin fosta, chun labhairt faoi na hiarrachtaí atá ar bun aige nascanna foislitheoireachta a chothú idir an Ghaeilge agus Gàidhlig na hAlban.
Beidh an féile seo urraithe ag Comhairle na Leabhar Gàidhlige agus tá sonraí faoi imeachtaí na féile ar fáil ag: http://www.ayewrite.com/programme/events/Pages/Peter- MacKay.asp

6.3.11

Guthanna Úra ag Féile na Leabhar

Proinsias Mac a’ Bhaird, Caitríona Ní Chléirchín,
Kevin Power, Claire Kilroy agus Adam Kelly
ag Féile na Leabhar, Baile Átha Cliath, níos luaithe inniu.