23.12.11

Comórtas Filíochta Bhéal Átha na mBuillí

Déanfaidh Colmcille urraíocht ar chomórtas filíochta Gaeilge / Gáidhlige Bhéal Átha na mBuillí,
Co. Ros Comáin, Éire, arís in 2012.
Seo na duaiseanna filíochta is mó ar domhan ar dhán i nGaeilge nó i nGáidhlig: 1ú Duais: 2,000 euro; 2ú Duais: 1,500 euro, agus 3ú Duais, 1,000 euro agus chomh maith leis seo beidh táille léitheoireachta agus taistil de €400 ar fáil do thriúr eile.
Iarrtar ar an seisear ar an ngearrliosta rogha dá ndánta a léamh ag Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí, Strokestown International Poetry Festival ag tús na Bealtaine, 4 – 6.

Ní cóir dán a bheith níos faide ná 70 líne. Ní ceadaithe an dán a bheith foilsithe in áit ar bith,
ar an idirlíon ná eile, roimhré. 6 euro an táille iontrála ar dhán ar líne. Is féidir iontráil tríd an bpost chomh maith. Níl teorainn le líon na ndánta is féidir a iontráil.
Tá an t-eolas uilig + na rialacha uilig ar fáil ag http://www.strokestownpoetry.org/

Is féidir foirmeacha a fháil tríd an bpost ó:
Strokestown Poetry Festival Office,
Béal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin, Éire.
Teil: 071 9633759 (10am - 1pm) (thar lear + 353 719633759)
Eolas: 071 9633759 (10am - 1pm) (thar lear + 353 71 9633759)

5.12.11

Fógra ar son An Gael

Tá liosta gach údar a scríobh dúinn go fóill ann mar chuid den fhógra nua seo, iadsan a bheidh san eagrán atá le teacht go luath san áireamh. Is iomaí ball den chumann seo atá ann, agus ár mbuíochas libh! Comhluadar breá atá ann, gan amhras.

Más mian leat gach teidil a scríobh siad a fheiscint, bain feidhm as an innéacs.

Má tá suim agat in eagrán ar bith, bíonn siad go léir ar fáil i gcónaí.3.12.11

COMHAR agus LeabhairCOMHAR: Mórsheoladh na Nollag

Ba mhór ag COMHAR agus LeabhairCOMHAR tú a bheith a i láthair Dé Céadaoin 7 Nollaig ar a 6:30pm sa Leabharlann Náisiúnta nuair a sheolfaidh Bob Collins iris COMHAR mhí na Nollag agus na leabhair nua-fhoilsithe: Annála (Gréagóir Ó Dúinll); Saol an Mhadra Bháin (Ríona Nic Congáil agus Criona Nangle); An Ghaeilge i gCéin (Siún Ní Dhuinn, eag.),

agus

nuair a sheolfaidh an tOllamh Mícheál Ó Cróinín COMHAR '70' - clár imeachtaí ceiliúrtha do 70 bliain de COMHAR agus Scoil Gheimhridh Merriman 2012: COMHAR @ 70.

Tuilleadh eolais: http://www.iriscomhar.com/

Féile Uí Chonaire 2011, Gaillimh

Á chur i Láthair ag Ionad Scríbhneoirí Chaitlín Maude
Féile Uí Chonaire 2011, Gaillimh
10ú & 11ú Nollaig


11.30 -1.30 Siúlóid & Ceardlann Ealaíne do Pháistí (aois 5-12) le Gordon D’arcy i Músaem Cathrach na Gaillimhe (trí Bhéarla don chuid is mó)
2.00-5.00 Léamhanna, Cláracha ar Scáileán, Ceol.
An t-údar Pádraic Breathnach ag léamh ‘Na Lig sin i gCathú’
Pádraic Ó Conaire: An Fear ar Scáileán
6.30 ‘An tÁdh’ léiriú le Scáthphuipéid i McGinns ar na Duganna

Sunday/Dé Domhnaigh, 11 Nollaig
11.30 Siúlóid Liteartha Uí Chonaire (dátheangach) le Diarmuid de Faoite ag tosnú ag an Músaem €5 (cead isteach saor in aisce chuig Léacht Uí Chonaire le seo)
1.30 Bróinse sa Chistin, Músaem Cathrach na Gaillimhe
3.30 Léacht Uí Chonaire (trí Ghaeilge don chuid is mó) An Fear agus an Miotas le Pádraigín Riggs M.A., Ph.D. (€3) Ionad Scríbhneoirí Chaitlín Maude, Siúlán San Clár, Bóthar na gCeannaithe

Eolas/Information: The Western Writers’ Centre www.twwc.ie 091 564822 ext 312
Músaem Cathrach na Gaillimhe http://www.galwaycitymuseum.ie/ 091532460