23.10.11

COMHAR na míosa seo

Ceannaígí cóip de COMHAR na míosa seo óir tá dánta ag cuid mhaith de na filí úra ann!

Féach www.iriscomhar.com

14.10.11

An Gael - Fómhar 2011

Tá an t-eagrán nua ar fáil in Éirinn. Mar is iondúil, tá sé ar fáil mar pdf freisin.


Tá gach eolas faoina bhfuil san eagrán ar fáil ón innéacs idirlíne, ach seo an liosta:


  • Eagarfhocal

  • Dánta le Rody Gorman

  • Sara bhFágas le Muiris Ó Bric

  • Dánta le Eoin Dunford

  • Fanacht ag Aidhne (1) le Réamonn Ó Cléirigh

  • Dánta le Séamas Ó Neachtain

  • Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh

  • Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor

  • Ón Anallód

Bíonn na seaneagráin ar fáil i gcónaí, leis. Réamhradhair is eolas eile ar fáil ar shuíomh magcloud.


Bíonn fáilte roimh scríbhneoirí nua i gcónaí, má tá suim ag éinne!

13.10.11

Scríbhneoir Úr ar an nGearrliosta do Ghradam Réics Carló

Tá leabhar dar teideal Hiúdaí Beag, scríofa ag Eithne Ní Ghallchobhair agus maisithe ag Olivia Golden, ar an ngearrliosta do Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga (Gradam Réics Carló). Cló Mhaigh Eo a d’fhoilsigh an leabhar seo.

Níor oibrigh Hiúdaí Beag oiread agus lá amháin riamh. Bhí sé lá i ndiaidh an lae sa bhaile go dtí gur caitheadh amach as an teach é. Tosaíonn an scéal agus Hiúdaí Beag ar tí tabhairt faoin domhan mór. Castar go leor daoine neamhghnácha leis amuigh sa saol agus mheasfá go bhfuil an t-ádh leis go dtí go gcastar Rí na gCat leis.
Comórtas liteartha faoi leith atá i gceist le Leabhar na Bliana trína ndírítear go háirithe ar shárchaighdeán foilsitheoireachta gan neamhaird a dhéanamh de ról suntasach an údair. Don chéad uair i mbliana, tugtar aitheantas chomh maith do ról an mhaisitheora i leabhair do pháistí. Foras na Gaeilge a chuireann ciste ar fáil don chomórtas agus Oireachtas na Gaeilge a dhéanann an riarachán ina leith.