26.9.09

Tuairisc ar Oíche an Chultúir

D’éirigh go hiontach le hOíche an Chultúir aréir agus bhí an-oíche againn i Leabharlann na Cathrach, Sráid na bPiarsach, BÁC. Bhí Scott de Buitléir, Caitríona Ní Chléirchín, Liam Mac Amhlaigh, Rachel Ní Fhionnáin agus Ríona Nic Congáil ó Chumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge ag léamh as a saothair, chomh maith le mic léinn ón Oscar Wilde Centre for Irish Writing, Coláiste na Tríonóide. Chuir na ceoltóirí go mór leis an atmaisféar: mic léinn ó Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann agus an t-amhránaí Katerina Garcia.
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le foireann na leabharlainne (Alastair Smeaton ach go háirithe) agus leis an lucht féachana a thug an-tacaíocht dúinn.
Seoladh COMHAR: Eagrán na Scríbhneoirí Úra i rith na hoíche agus tá an t-eagrán seo ar fáil sna siopaí anois.

21.9.09

COMHAR: Eagrán na Scríbhneoirí Úra

Eagrán Dheireadh Fómhair 2009

Seolfar COMHAR: Eagrán na Scríbhneoirí Úra
ag 7:00 i.n.
ar Oíche an Chultúir,
Dé hAoine an 25 Meán Fómhair,
i Leabharlann na Cathrach,
138-144 Sráid na bPiarsach,
Baile Átha Cliath 2.
Fáilte roimh chách!

Oíche an Chultúir

Téada an cheoil: Oíche airneáin
Ar Oíche an Chultúir, Dé hAoine an 25 Meán Fómhair, beidh baill de Chumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge ag léamh as a saothair, ó 5:30 – 10:30 i.n., i Leabharlann na Cathrach, 138-144 Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath 2. Beidh mic léinn ón Oscar Wilde Centre for Irish Writing, Coláiste na Tríonóide ina dteannta, chomh maith le mic léinn ó Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann.


Seolfar COMHAR: Eagrán na Scríbhneoirí Úra, eagrán Dheireadh Fómhair den iris i rith na hoíche chomh maith.

Fáilte roimh chách!

16.9.09

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge
Óstán Meadowlands, Trá Lí
Dé Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2009
10.00a.m. – 1.00p.m.

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag na Scríbhneoirí Gaeilge san Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí, ar an Satharn, 3 Deireadh Fómhair: 10.00a.m. go dtí 1.00p.m.
Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe a theorainneofar a líon do sheisear sa chás seo.

Táille cláraithe 20 euro, mic léinn 5 euro, agus tá lón san áireamh sa táille, 1.00p.m. – 2.15p.m. N.B. Cóipeanna den saothar atá le plé: 3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí: 43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net i dtreo gur féidir é a sheoladh thart ar gach duine a bheidh páirteach sa cheardlann len a léamh roimhré.
Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.

Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin, i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin chomh maith.

Imeachtaí Éigse
Tráthnóna Sathairn, 3 Deir. Fómh., tabharfar cuairt ar dhealbh na Spéirmhná i gCill Airne (bus ag fágáil Óstán Meadowlands, Trá Lí, ag 2.15p.m.), mar a labharfaidh Pádraig Rua Ó Súilleabháin ar Eoghan Rua agus a chomhfhilí, agus tá tráthnóna reacaireachta agus ceoil i Scairteach an Ghlinne ar na bacáin dá éis sin. Baineann na himeachtaí seo le clár Éigse Fhilí Chiarraí, agus ná dearmadtar an chaint ó Bhreandán Ó Ciobháin ar Ár Logainmneacha san Óstán Meadowlands ag a 8.00p.m. ar an Aoine, 2 Deir. Fómh. Oíche cheoil, chaidrimh agus amhránaíochta le John Lucid tar éis na léachta. Saorchead isteach.

(Réamhfhógra: Beidh Ceardlann Scríbhneoireachta Lae i nGaillimh ar an Satharn, 7 Samhain, 10.30p.m – 5.00p.m.).
Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí. feasta@eircom.net

10.9.09

An Gael - Eagrán an Fhómhair

Tá an t-eagrán nua ullamh! Seo a bhfuil ann:

An tEagarfhocal
Tús Nua do An Gael le Tomás Ó Dubhagáin
Dánta le hÁinne Durkin
M’Athair Mór le Proinsias Mac a’ Bhaird
Dánta le Séamas Ó Súilleabháin
Scairt na Réalta le Panu Petteri Höglund
Dánta le Tim Quinlan
Fonn an Phíobaire le Lugh DePaor
Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh
Dán le Réamonn Ó Cléirigh
Dán le Ciarán O’Rourke
Tuairisc Ó Cheanada
Dánta le Bernard DeBrún
I ndilchuimhne ar Ghearóid Tóibín
Ón Anallód

Ar fáil anseo (SAM, Ceanada agus an Ríocht Aontaithe amháin go fóill):
http://magcloud.com/browse/Issue/32911

1.9.09

Imeachtaí an Chumainn i mí Mheán Fómhair

B’fhéidir go raibh baill an chumainn seo rud beag ciúin le tamall anuas ach ní rabhamar díomhaoin. Ar an Aoine, an 25 Meán Fómhair, seolfar eagrán speisialta na scríbhneoirí úra den iris COMHAR i Leabharlann na Cathrach, Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath.
Mar is eol daoibh, Oíche an Chultúir a bheidh ann, agus beidh na scríbhneoirí úra agus mic léinn ón Oscar Wilde Centre for Irish Writing i gColáiste na Tríonóide ag léamh filíochta is próis sa leabharlann thuasluaite ó 5:30 – 10:30 i.n. Beidh ceoltóirí i láthair freisin, Katerina Garcia ina measc.
Tuilleadh eolais ag teacht agus beidh fáilte roimh chách.