20.1.12

Scríbhneoirí Úra Páirteach i Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2012

Dátaí: 27 go 29 Eanair.
Téama: Comhar @ 70: Borradh sa Litríocht.
Stiúrthóirí: Deirdre Nic Mhathúna, Máire Ní Neachtain.
Ionad: Óstán Westport, Cathair na Mart, Contae Mhaigh Eo.

Dé hAoine 27 Eanáir
5.30 Clárú: Óstán Westport, Cathair na Mart
7.15 Fáiltiú: Fáilte go dtí an Scoil
8.15 Oscailt na Scoile: Cathal Goan. Cathaoirleach, Bord Chomhar Teoranta
8.30 Léacht:
‘Cruthú, clampar agus conspóid: Comhar mar lárionad cointinne sa litríocht’
- An tOllamh Alan Titley, Ollamh Emeritus le Gaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Cathaoirleach: Deirdre Nic Mhathúna
10.30 Club Merriman: Ceol le Gráinne Mhaol
Fear a’ Tí: Máirtín Mac Donnchadha

Dé Sathairn 28 Eanáir
10.30 Siompóisiam: ‘Fís na bhFocal’
Meadhbh Ní Eadhra, scríobhneoir agus iriseoir:‘Ar Thóir na Fírinne: Dúshláin agus Buaicphointí na hIriseoireachta agus na Scríbhneoireachta’
Eilís Ní Dhúill, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:‘Réim an Jazz agus Banealaíontóirí Comhair’
Fionntán de Brún, Ollscoil Uladh: ‘Raic agus ról na léirmheastóireachta: an comhar atá amuigh orainn’
Cathaoirleach: Liam Mac Amhlaigh.
12.30 Seoladh: Taispeántas ealaíne ilmheáin 'Comhar@70'
2.15 Seoladh: Foilseacháin ‘Comhar@70: Móreagrán Comórtha’
Cainteoir: Seosamh Ó Murchú
Léamha: Muiris Ó Meara, Caitríona Ní Chléirchín agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh (Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge)
Reachtaire: Ríona Nic Congáil
8.30 Léacht:
‘Na Geilt i mBun an Tí: Foilsitheoireacht agus Litríocht na Gaeilge’Cainteoir: Darach Ó Scolaí, Údar agus FoilsitheoirCathaoirlach: Máire Ní Neachtain
11.30 Club Merriman: Ceol le Gráinne Mhaol
Fear a’ Tí: Máirtín Mac Donnchadha

Dé Domhnaigh 29 Eanáir
11.15 Cúirt Éigse na Scoile
Sleachta as Comhar
Léitheoirí: Gréagóir Ó Dúill, Doireann Ní Bhriain agus Liam Ó Dochartaigh
Ceol: Laoise Kelly, cruitire

Tuilleadh eolais: www.merriman.ie

An Iris Southword

Ailbhe Ní Ghearbhuigh ina heagarthóir Gaeilge ar an eagrán is déanaí den iris Southword, áit a bhfuil filíocht le Proinsias Mac a' Bhaird, Caitríona Ní Chléirchín, Liam Ó Muirthile, Gabriel Rosenstock agus Áine Uí Fhoghlú curtha i gcló.

Féach www.munsterlit.ie/Southword/Issues/21/contents.html