17.1.11

Ceardlann: Filíocht na Gaeilge san 21ú Aois

Fóram a bheidh sa cheardlann seo ina ndéanfar plé ar fhilíocht na Gaeilge san 21ú Aois. Spreagadh - giniúint shíol na filíochta san aigne. Plandáil - conas é a chur ar phár. Bláthú - saibhriú dáin, é a chur in eagar.
Is í Ailbhe Ní Ghearbhuigh a bheidh mar áisitheoir ar an gceardlann. Déanfar cíoradh cáiréiseach ar dhánta na rannpháirtithe. Beir leat dán(ta) ar mian leat barr feabhais a chur orthu. Fáilte roimh chách.
Dáta: Dé Sathairn, 19 Feabhra 2011, 11:00-1:00
Uasmhéid rannpháirtithe: Ochtar
Táille: €30
Tuilleadh eolais: munsterlit@eircom.net

10.1.11

Duaiseanna Idirnáisiúnta Bhéal Átha na mBuillí 2011

Tá sé in am arís ag filí na hÉireann agus na hAlban dul i mbun a gcuid saothar a sheoladh ag ceann de chomórtais mhóra na hEorpa. Cé gur i mbaile beag i gContae Ros Comáin atá an comórtas lonnaithe, bíonn filí an domhain mhóir istigh ar Chomórtas Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí. Duaiseanna 15,000 euro san iomlán a bhíonn i gceist, san áireamh 4,000 euro do bhuaiteoir an chomórtais Bhéarla, agus duais den mhéid céanna ar an dán Gaeilge is fearr (i nGaeilge na hÉireann, sa Gháidhlig nó sa Mhanannais). An t-eagras idir-Cheilteach Colmcille a dheineann urraíocht ar an duais deiridh seo, agus ar an dara agus ar an tríú duais de 2,000 agus 1,000 euro chomh maith; agus íoctar táille taistil agus léitheoireachta de 400 euro le triúr eile fós ar an ngearrliosta. Ná dearmadtar Duais Percy French, ar véarsaíocht ghrinn / aorach (i mBéarla nó i nGaeilge), ach oiread: cá bhfios cén duaiseoir a shleamhnófar ‘an clúdach donn’ chuige nó chuici an dreas seo!
Tuilleadh eolais ar fáil ar líne ag http://www.strokestownpoetry.org/ <http://www.strokestownpoetry.org/> agus is cóir iontrálacha, líon ar bith acu ar ábhar ar bith, ach gan a bheith níos faide ná 70 líne, a sheoladh isteach faoin 24 Eanáir 2011.