17.4.08

Ceardlann Scríbhneoireachta: Aoine 13 – Domhnach 15, Meitheamh 2008

Ceardlann Scríbhneoireachta
— Comhléamh & Cóimheastóireacht —
le cúnamh ó: Foras na Gaeilge
Stiúrthóirí
• Pádraig Ó Snodaigh, foilsitheoir, file, staraí
• Mícheál Ó Ruairc, file agus gearrscéalaí,
• & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir Feasta

Aoine 13 – Domhnach 15, Meitheamh 2008
Óstán Ghobnatan
Baile Bhuirne, Co. Chorcaí
Aoine, 13 Meitheamh,16.30 – 18.30
Satharn, 14 Meitheamh, 9.30 – 12.00
Domhnach, 15 Meitheamh, 11.00 – 13.00
———◊———
Táille Cláraithe 20 euro. Mic Léinn 5 euro. Uaslíon rannpháirtithe 12.
Lóistín (L&B), Aoine & Satharn, ag Óstán Ghobnatan curtha ar fáil,
ach caithfidh rannpháirtithe íoc as costais taistil & béilí eile iad féin.
———◊———
Cóipeanna den saothar is mian leat a phlé,
dánta, gearrscéal, giota d’úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí,
agus/ nó seol ar aghaidh go dtí:
Pádraig Ó Snodaigh, Tig Bhríde, 91 Bóthar Bhinn Éadair,
Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13
Coimeád bunchóip duit féin
———◊———
Tá amanna ceardlainne in oiriúint oiread agus is féidir do chlár
Thionól na Mumhan, Conradh na Gaeilge, i dtreo gur féidir freastal
ar sheisiúin, léachtanna & turas ar dhúthaigh Airt Uí Laoghaire.


Pádraig Mac Fhearghusa feasta@eircom.net