23.12.11

Comórtas Filíochta Bhéal Átha na mBuillí

Déanfaidh Colmcille urraíocht ar chomórtas filíochta Gaeilge / Gáidhlige Bhéal Átha na mBuillí,
Co. Ros Comáin, Éire, arís in 2012.
Seo na duaiseanna filíochta is mó ar domhan ar dhán i nGaeilge nó i nGáidhlig: 1ú Duais: 2,000 euro; 2ú Duais: 1,500 euro, agus 3ú Duais, 1,000 euro agus chomh maith leis seo beidh táille léitheoireachta agus taistil de €400 ar fáil do thriúr eile.
Iarrtar ar an seisear ar an ngearrliosta rogha dá ndánta a léamh ag Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí, Strokestown International Poetry Festival ag tús na Bealtaine, 4 – 6.

Ní cóir dán a bheith níos faide ná 70 líne. Ní ceadaithe an dán a bheith foilsithe in áit ar bith,
ar an idirlíon ná eile, roimhré. 6 euro an táille iontrála ar dhán ar líne. Is féidir iontráil tríd an bpost chomh maith. Níl teorainn le líon na ndánta is féidir a iontráil.
Tá an t-eolas uilig + na rialacha uilig ar fáil ag http://www.strokestownpoetry.org/

Is féidir foirmeacha a fháil tríd an bpost ó:
Strokestown Poetry Festival Office,
Béal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin, Éire.
Teil: 071 9633759 (10am - 1pm) (thar lear + 353 719633759)
Eolas: 071 9633759 (10am - 1pm) (thar lear + 353 71 9633759)

5.12.11

Fógra ar son An Gael

Tá liosta gach údar a scríobh dúinn go fóill ann mar chuid den fhógra nua seo, iadsan a bheidh san eagrán atá le teacht go luath san áireamh. Is iomaí ball den chumann seo atá ann, agus ár mbuíochas libh! Comhluadar breá atá ann, gan amhras.

Más mian leat gach teidil a scríobh siad a fheiscint, bain feidhm as an innéacs.

Má tá suim agat in eagrán ar bith, bíonn siad go léir ar fáil i gcónaí.3.12.11

COMHAR agus LeabhairCOMHAR: Mórsheoladh na Nollag

Ba mhór ag COMHAR agus LeabhairCOMHAR tú a bheith a i láthair Dé Céadaoin 7 Nollaig ar a 6:30pm sa Leabharlann Náisiúnta nuair a sheolfaidh Bob Collins iris COMHAR mhí na Nollag agus na leabhair nua-fhoilsithe: Annála (Gréagóir Ó Dúinll); Saol an Mhadra Bháin (Ríona Nic Congáil agus Criona Nangle); An Ghaeilge i gCéin (Siún Ní Dhuinn, eag.),

agus

nuair a sheolfaidh an tOllamh Mícheál Ó Cróinín COMHAR '70' - clár imeachtaí ceiliúrtha do 70 bliain de COMHAR agus Scoil Gheimhridh Merriman 2012: COMHAR @ 70.

Tuilleadh eolais: http://www.iriscomhar.com/

Féile Uí Chonaire 2011, Gaillimh

Á chur i Láthair ag Ionad Scríbhneoirí Chaitlín Maude
Féile Uí Chonaire 2011, Gaillimh
10ú & 11ú Nollaig


11.30 -1.30 Siúlóid & Ceardlann Ealaíne do Pháistí (aois 5-12) le Gordon D’arcy i Músaem Cathrach na Gaillimhe (trí Bhéarla don chuid is mó)
2.00-5.00 Léamhanna, Cláracha ar Scáileán, Ceol.
An t-údar Pádraic Breathnach ag léamh ‘Na Lig sin i gCathú’
Pádraic Ó Conaire: An Fear ar Scáileán
6.30 ‘An tÁdh’ léiriú le Scáthphuipéid i McGinns ar na Duganna

Sunday/Dé Domhnaigh, 11 Nollaig
11.30 Siúlóid Liteartha Uí Chonaire (dátheangach) le Diarmuid de Faoite ag tosnú ag an Músaem €5 (cead isteach saor in aisce chuig Léacht Uí Chonaire le seo)
1.30 Bróinse sa Chistin, Músaem Cathrach na Gaillimhe
3.30 Léacht Uí Chonaire (trí Ghaeilge don chuid is mó) An Fear agus an Miotas le Pádraigín Riggs M.A., Ph.D. (€3) Ionad Scríbhneoirí Chaitlín Maude, Siúlán San Clár, Bóthar na gCeannaithe

Eolas/Information: The Western Writers’ Centre www.twwc.ie 091 564822 ext 312
Músaem Cathrach na Gaillimhe http://www.galwaycitymuseum.ie/ 091532460

7.11.11

Féile Bheag Filíochta

A Chairde,

Beidh an Fhéile Bheag Filíochta ar siúl ar an mBuailtín, Co. Chiarraí ag an deireadh seachtaine. Beidh ceardlann filíochta ar bun ag Louis de Paor agus beidh seisiún taitneamhach maidhc oscailte ar siúl tráthnóna Dé Sathairn. Mholfainn an fhéile aoibhinn seo d'éinne ar spéis leo an fhilíocht.

Féach http://www.feilebheagfiliochta.com/

6.11.11

Saol an Mhadra Bháin: Leabhar nua do pháistí ó LeabhairCOMHAR

Cloiseann Ciara go bhfuil saol an mhadra bháin thart. Ach cén chaoi ar tharla sé sin? Nach raibh an madra bán breá sláintiúil go dtí le déanaí? Is léir go bhfuil na daoine fásta ag coinneáil rud éigin faoi rún maidir le bás an mhadra bháin. Beartaíonn Ciara a fháil amach céard atá ar siúl acu agus céard go díreach a rinne siad lena cara beag bán …
Tá an-dúil ag Ríona Nic Congáil sa scéalaíocht, sa tsamhlaíocht agus sa spraoi. Seo an tríú leabhar do pháistí óna peann.
Is maisitheoir agus ailtire í Criona Nangle. Is breá léi bheith ag tarraingt pictiúr de mhadraí beaga bána agus de thithe móra galánta.

3.11.11

Cúirt Fhilíochta ag an Oireachtas

Beidh cúirt fhilíochta faoi stiúir an éigis Ultaigh, Proinsias Mac a’ Bhaird, ar siúl ar Shatharn an Oireachtais, 5 Samhain, san Óstán Gleaneagle i gCill Airne ag 12.30p.m. Ócáid neamhfhoirmeálta shóisialta a bheidh ann a thabharfaidh seans d'fhilí a gcuid saothar a léamh agus a phlé i measc a gcomhfhilí. Fáilte roimh bhaird, filí agus ollaimh!

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Áras na nGael, Sráid Doiminic, Gaillimh
Dé Sathairn, 19 Samhain 2011
10.30a.m. – 5.00p.m.


Táille cláraithe 20 euro; mic léinn 5 euro.(Lón ag 1p.m. san áireamh sa táille).
Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí, in Áras na nGael, Sráid Doiminic, Gaillimh, ar an Satharn, 19 Samhain: 10.30a.m. go dtí 5.00p.m.
Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe
teorainneofar a líon do dheichniúr.
N.B. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 12 Samhain, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne agus a bheith léite roimhré ag gach duine.
Stiúrthóirí ceardlainne:
Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
Léamh a saothar dá chéile agus aisfhreagra ó chomhscríbhneoirí atá i gceist. Fáilte roimh scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe.
Teagmháil: Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí. feasta@eircom.net

Duais Cholmcille 2012

Béal Átha na mBuillí / Strokestown 2012
Beidh duaiseanna móra mílte(anacha) ar fáil arís in 2012 le haghaidh chomórtas idirnáisiúnta Bhéal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin. 10 seachtain agaibh le dán nua Gaeilge nó Gaidhlige a chur ar fáil. Gach eolas ag
www.strokestownpoetry.org

23.10.11

COMHAR na míosa seo

Ceannaígí cóip de COMHAR na míosa seo óir tá dánta ag cuid mhaith de na filí úra ann!

Féach www.iriscomhar.com

14.10.11

An Gael - Fómhar 2011

Tá an t-eagrán nua ar fáil in Éirinn. Mar is iondúil, tá sé ar fáil mar pdf freisin.


Tá gach eolas faoina bhfuil san eagrán ar fáil ón innéacs idirlíne, ach seo an liosta:


  • Eagarfhocal

  • Dánta le Rody Gorman

  • Sara bhFágas le Muiris Ó Bric

  • Dánta le Eoin Dunford

  • Fanacht ag Aidhne (1) le Réamonn Ó Cléirigh

  • Dánta le Séamas Ó Neachtain

  • Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh

  • Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor

  • Ón Anallód

Bíonn na seaneagráin ar fáil i gcónaí, leis. Réamhradhair is eolas eile ar fáil ar shuíomh magcloud.


Bíonn fáilte roimh scríbhneoirí nua i gcónaí, má tá suim ag éinne!

13.10.11

Scríbhneoir Úr ar an nGearrliosta do Ghradam Réics Carló

Tá leabhar dar teideal Hiúdaí Beag, scríofa ag Eithne Ní Ghallchobhair agus maisithe ag Olivia Golden, ar an ngearrliosta do Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga (Gradam Réics Carló). Cló Mhaigh Eo a d’fhoilsigh an leabhar seo.

Níor oibrigh Hiúdaí Beag oiread agus lá amháin riamh. Bhí sé lá i ndiaidh an lae sa bhaile go dtí gur caitheadh amach as an teach é. Tosaíonn an scéal agus Hiúdaí Beag ar tí tabhairt faoin domhan mór. Castar go leor daoine neamhghnácha leis amuigh sa saol agus mheasfá go bhfuil an t-ádh leis go dtí go gcastar Rí na gCat leis.
Comórtas liteartha faoi leith atá i gceist le Leabhar na Bliana trína ndírítear go háirithe ar shárchaighdeán foilsitheoireachta gan neamhaird a dhéanamh de ról suntasach an údair. Don chéad uair i mbliana, tugtar aitheantas chomh maith do ról an mhaisitheora i leabhair do pháistí. Foras na Gaeilge a chuireann ciste ar fáil don chomórtas agus Oireachtas na Gaeilge a dhéanann an riarachán ina leith.

29.9.11

Dea-scéal Phroinsias & Phádraig

Comhghairdeas le Proinsias Mac a’ Bhaird! Bhain úrscéal leis, Rún an Bhonnáin, an chéad duais d'fhicsean éadrom i gcomórtas liteartha an Oireachtais ag tús na seachtaine.
Mura bhfuil Rún an Bhonnáin léite agat, b’fhiú duit cóip a fháil láithreach. Sa scéal seo, tá dúnmharfóir i mbun oibre. Ceoltóirí ar an sean-nós á marú aige. Gan de cheangal fánach eatarthu ach nasc aisteach le Cathal Buí Mac Giolla Gunna, file agus údar ‘An Bonnán Buí’. Rún ársa a bhí ceilte leis na cianta is cúis le scrios agus ár inniu. An fada eile a choinneofar faoi cheilt é nó cé chomh fada is a rachaidh daoine áirithe le Rún an Bhonnáin a chosaint?

Tuilleadh eolais: http://www.iriscomhar.com/


Ba mhaith linn tréaslú le Pádraig Mac Congáil freisin, a bhain duais an Oireachtais d’aiste a bhain le Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge.

19.9.11

Forbairt Litríocht agus Chultúr na nÓg: An Dara Comhdháil Idirnáisiúnta

Coláiste Phádraig, Droim Conrach
23-24 Márta 2012


Le tamall anuas, tá go leor díospóireachta sna meáin chumarsáide maidir le stair, stádas agus cearta na n-óg in Éirinn. Ach céard faoi chultúr na n-óg sa tír seo agus céard faoi thionchar agus ról na Gaeilge mar chuid den chultúr sin?
Tá sé mar aidhm ag an gComhdháil seo ar Litríocht & Chultúr na nÓg ardán a thabhairt d’oideachasóirí, do scoláirí, d’fhoilsitheoirí agus d’ealaíontóirí den uile chineál chun a dtuairimí maidir le litríocht agus cultúr Gaelach na n-óg a phlé. Díreofar ar stair chultúr Gaelach na n-óg, ar an suíomh reatha, agus ar dhúshláin na todhchaí.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu caint a thabhairt ar aon ghné de litríocht nó de chultúr na n-óg, teideal na cainte agus achoimre ar an ábhar a sheoladh isteach.

D’fhéadfadh na hábhair seo a leanas a bheith i gceist, ach glacfar le hábhair eile freisin:
Stair Litríocht na n-Óg; An Litearthacht i measc na nÓg; An Óige sa Bhéaloideas; Freastal na Meán Cumarsáide Gaeilge ar an Óige; Cartúin agus Cláir Ghaeilge do Pháistí; Amhráin agus Dánta do Pháistí; Drámaíocht agus na Taibhealaíona i measc na nÓg; An Óige & Gluaiseachtaí na Gaeilge.

Seol teideal an pháipéir agus achoimre (250 focal) chuig litriochtnanog@gmail.com roimh an 19 Nollaig, 2011.
Tuilleadh eolais: http://litriochtnanog.blogspot.com/

AN GAEILGEOIR GRÁMHAR le Alan Desmond

Is mór an t-athrú atá tagtha ar shaol Bhiddy Uí Laoghaire ó thosaigh sí ag freastal ar rang Gaeilge beagnach dhá bhliain ó shin. Tá sí ina seanmháthair, tá sí pósta dara huair agus tá roinnt mhaith Gaeilge foghlamtha aici. Ach tá athruithe eile i ndán di. Tagann an mac is sine léi, Eoin, abhaile ón Astráil agus fear eile ina theannta. Ach cén sórt gaoil atá eatarthu? Cuireann an tsuim atá ag Mánas, an múinteoir Gaeilge, i mná óga isteach go mór ar Bhiddy. Ach an éireoidh sí as an rang mar gheall ar iompar Mhánais? An éireoidh léi cailín a fháil d'Eoin?

Tá na freagraí go léir le fáil sa leabhar gairid soléite seo. Seo é an tríú húrscéal ag an údar don fhoghlaimeoir fásta tar éis An Foghlaimeoir Fásta (Comhar, 2006) agus Gaeilge agus Grá (Comhar, 2007). Agus scéal Bhiddy á leanúint aige is féidir leis an léitheoir eolas a chur ar fhocail agus nathanna cainte agus a chuid féin a dhéanamh díobh gan dua. Tá míniú ar fhocail agus ar nathanna cainte deacra ag bun an leathanaigh, rud a chabhraíonn go mór leis an léitheoir an scéal a thuiscint agus a chuid Gaeilge a fheabhsú.

Údar
Rugadh agus tógadh Alan Desmond i gCorcaigh. Chaith sé seal ag teagasc na Gaeilge ag an tríú leibhéal sa Pholainn agus tá suim ar leith aige, go gairimiúil agus go léannta, i ngach ábhar dleathúil. Tá a chuid scríbhneoireachta foilsithe in Lá, Foinse, The Irish Times, The Sunday Business Post, Feasta, Comhar agus Beo i measc eile. Scríbhneoir é a bhuaigh duaiseanna i gComórtais Litríochta an Oireachtais dá shaothar agus fuarthas cabhair ó Fhoras na Gaeilge (Clár na Leabhar Gaeilge) le sparántacht ó Scéim na gCoimisiún i scríobh an leabhair seo.

Sonraí
Beidh an leabhar á sheoladh mar chuid de fhéile litríochta IMRAM 2011 i mí Dheireadh Fómhair. Is é seo an triú húrscéal déag sa tsraith d’fhoghlaimeoirí fásta na teanga. Go luath beidh podchraoltaí ándéanamh de na leabhair le fáil ón suíomh www.leabhaircomhar.com

12.8.11

Filí Úra páirteach i bhFéile Leabhar “Mountains to Sea” i nDún Laoghaire

Ar an 3 Meán Fómhair, beidh agallamh agus léamh poiblí le triúr filí óga ar siúl mar chuid den fhéile seo, mar atá: Caitríona Ní Chléirchín, Simon Ó Faoláin agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Beidh Tristan Rosenstock ó chlár ealaíon TG4 IMEALL sa chathaoir.
Fáilte roimh chách.
Dáta: 3 Meán Fómhair
Am: 3:30 i.n.
Áit: County Hall
Táille: 10 euro
Tuilleadh eolais: http://www.mountainstosea.ie/

Scéim na nOidí 2011

Tá roinnt mhaith de na scríbhneoirí úra tar éis tabhairt faoin scéim seo le cúpla bliain anuas agus molaimid do scríbhneoirí eile triail a bhaint aisti. Is í aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta Gaeilge comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta Gaeilge (oidí)
Spriocdháta d’iarratais: 17:00, Dé Céadaoin, 31 Lúnasa 2011
Tuilleadh eolais & formeacha iarratais ó: Foras na Gaeilge, Ráth Chain, Baile Atha Buí, Co. na Mí
Rphost: leabhar@forasnagaeilge.ie Suíomh idirlín: http://www.leabhar.ie/

25.7.11

Éigse Fhilí Chiarraí & Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí
Aoine 14 agus Satharn 15 Deireadh Fómhair 2011
Réamheolas
AOINE, 14 DEIR. FÓMHAIR , 8.00PM: Fáiltiú agus Léacht ón Dr Neil Buttimer, UCC, ar Sheán Ó Braonáin, File Chiarraí Thuaidh. Oíche cheoil agus chaidrimh dá éis.
SATHARN, 15 DEIR FÓMHAIR, 10.00AM GO DTÍ 1.00PM: Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge. Stiúrthóir Mícheál Ó Ruairc, gearrscéalaí & úrscéalaí; Pádraig Ó Snodaigh, file agus foilsitheoir, agus Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
SATHARN, 3.00P.M.: nochtfar leacht ag Eanach, Cathair Uí Mhóráin, an reilig sheanda mar a bhfuil an grianghrafadóir cáiliúil, Tomás Ó Muircheartaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, 1955 – 1959, curtha.
SATHARN, 9.00P.M.: Léamh próis agus filíochta, agus seoladh dhá leabhar ó Coiscéim ag an Óstán Meadowlands, Trá Lí.
LÓISTÍN AG AN ÓSTÁN MEADOWLANDS:
Is féidir lóistín a chur in áirithe ag an Óstán Meadowlands ach teagmháil a dhéanamh le 066 718 0444 agus info@meadowlands-hotel.com
Seomra, L & B: 63 euro. Ag roinnt 45 euro. (Ráta tráchtála).
2 oíche + 1 dinnéar, 99 euro (ag roinnt). Fiosraigh faoina mbíonn ar fáil.Justify Full
EOLAS DO RANNPHÁIRITHE CEARDLAINNE:
I gcomhar le Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí a eagraítear an cheardlann.
Beidh an líon rannpháirtithe teoranta do NAONÚR ar a mhéid.
Costas 20 euro. Lón an tsathairn agus imeachtaí uilig na hÉigse clúdaithe sa táille.

11.7.11

An Gael - Samhradh 2011 ar FáilTá an t-eagrán is déanaí ar fáil in Éirinn agus ar fud an domhain ag litriocht.com. Tá sé ar fáil freisin (i Meiriceá, Ceanada agus an AE) ag angael.magcloud.com. Tá sé ar fáil mar pdf ansin, freisin, más mian leat é a léamh ar ríomhaire nó a leithéid sin. Bíonn na sean eagráin ar fáil, freisin.


Táthar ag bailiú ábhair don chéad eagrán eile. Bheadh suim againn i bhficsean go háirithe, má tá scéal agat. Féach angaelmagazine.com. Bí linn!


17.6.11

Résheoid ChorcaíComhghairdeas le Doireann Ní Ghríofa ar seoladh leabhar nua filíochta léi, Résheoid, i lárleabharlann na Cathrach, Corcaigh, le déanaí. Tá Doireann féin agus Biddy Jenkinson le feiceáil sna grianghraif seo.

24.5.11

Seoladh Leabhair

Résheoid le Doireann Ní Ghríofa
Dáta:10ú Meitheamh 2011
Am: 19:00
Áit: Lár-leabharlann na Cathrach – City Library, Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh

Fáilte roimh chách!Sheol Ré Ó Laighléis Résheoid in Inis le déanaí.

17.5.11

Innéacs d'An Gael
Ar scríobh tú riamh don irisleabhar An Gael? An bhfuil tú fiosrach faoina mbíonn ann? Ar mhaith leat saothair na scríbhneoirí go léir a aimsiú? An bhfuil tú fiosrach faoi ábhair gach eagráin? Tá an t-eolas seo go léir ar fáil trí mheán innéacs nua.Tá athruithe eile ar an suíomh. Agus an bhfuil a fhios agat go bhfuil An Gael ar fáil mar chomhad pdf anois, chomh mór le hirisleabhar clóite? Agus go bhfuil síntiúis ar fáil? Tá gach eolas anseo.Beidh eagrán nua againn luath go leor. Agus bíonn gach eagrán de ar fáil i gcónaí. Bí linn!

14.5.11

Íomhánna na Seachtaine

Scríbhneoirí úra a d’fhreastail ar cheardlann léirmheastóireachta agus scríbhneoireachta Dé Sathairn seo caite (d’eagraigh Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge & LeabhairCOMHAR an ócáid seo). Ó chlé: Lydia Groszewski, Aifric Mac Aodha, Laoise Ní Chléirigh, Biddy Jenkinson (stiúrthóir), Beartla de Búrca agus Seán Ó Dubhchon.


Carolina, Aifric, Caitríona agus Celia ag an Oíche Cheoil agus Filíochta i Raghnallach, Baile Átha Cliath, ar an gCéadaoin (buíochas le Maureen agus le Siobhán as an ócáid seo an eagrú).

11.5.11

Sealbhú an Traidisiúin: 20 Bealtaine 2011

Beidh comhdháil á reachtáil in Institiúid na hÉireann don Léann Daonna (HII) sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, idir 9.15 r.n. - 4.30 i.n. Dé hAoine 20 Bealtaine. Léifear réimse leathan páipéar faoi ghnéithe éagsúla de sheachadadh thraidisiúin agus oidhreacht na Gaeilge, agus seolfaidh Máirtín Tom Sheáinín Mac Donncha Clár Amhrán Mhaigh Cuilinn, le Ciarán Ó Con Cheanainn (nach maireann) ag 5 i.n. i Seomra Caidrimh na Foirne (B104), Áras Newman.


Coiste na Comhdhála:Niamh Ní Shiadhail, Meidhbhín Ní Úrdail, Ríonach Uí Ógáin.

9.5.11

Seoladh Leabhair

Ba mhaith le Coiscéim agus Doireann Ní Ghríofa cuireadh a thabhairt daoibh chuig seoladh an leabhair úir "Résheoid" in Inis ar an 14ú Bealtaine.
Am: 5.30 i.n.
Áit: Scéal Eile, An Margadh, Inis.
Léarscáil:
http://www.scealeilebooks.ie/Contact%20Us.html

Scoil Samhraidh i UCD

Beidh scoil samhraidh trí lá ar siúl i UCD idir 28-30 Iúil na bliana seo, ar théama an cheangail idir litríocht na Gaeilge agus an stair.
Scoil idirnáisiúnta a bheas ann, a phléifidh le litríocht Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban, agus eagrófar í in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, a rugadh céad bliain ó shin (cé nach é a shaothar siúd príomhábhar na scoile). Tabharfar turas leathlae ar Ghleann Maoiliúra i gCo Chill Mhantáin mar chuid den scoil. Áit í sin a bhfuil baint aici le filíocht thábhachtach ón 16ú agus ón 20ú haois. Bheadh an scoil seo an-fheilliúnach do mhic léinn iarchéime, d'fhochéimithe atá ag smaoineamh ar iarchéim sa Ghaeilge, nó dóibh siúd ar spéis leo litríocht na Gaeilge.
Tá eolas cuimsitheach faoin scoil ar fáil ag:
http://www.ucd.ie/icsifl/scoilsamhraidh.html
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, agus b'fhiú d'éinne a bhfuil spéis aige/aici ann rphost a chur chugainn a luaithe agus is féidir. Is cóir an táille (€20 i gcás na mac léinn) a chur chugainn faoi dheireadh mhí an Mheithimh.
Máire Ní Annracháin (
maire.niannrachain@ucd.ie)
Órla Ní Chuilleanáin (
orla.nichuilleanain@ucd.ie)

8.5.11

Ceardlann Scríbhneoireachta i mBaile Bhuirne: 10-12 Meitheamh

Beidh Ceardlann Scríbhneoirí faoi choimhirce Scríbhneoirí Gaeilge ar siúl in Óstán Ghobnatan le linn Thionól na Mumhan

Amannta na Ceardlainne
18.00~19.30 Dé hAoine
10.00~12.00 Dé Sathairn
11.00~13.00 Dé Domhnaigh
Eolas ó Phádraig Mac Fhearghusa :
feasta@eircom.net ; 087 290 1154

29.4.11

Oíche cheoil is filíochta i Raghnallach

Beidh fáilte roimh chách go dtí an léamh filíochta seo le scríbhneoirí áitiúla: Celia de Fréine, Caitríona Ní Chléirchín, Aifric Mac Aodha, agus Ríona Nic Congáil
Ceol, Fíon is Comhrá chomh maith!
Ionad: Eatery 120, Raghnallach
Dáta: 11 Bealtaine
Am: 8 i.n.
Táille: €5
Á eagrú ag Cabairí Raghnallach

25.4.11

Ceardlann Scríbhneoireachta & Léirmheastóireachta

Beidh ceardlann scríbhneoireachta & léirmheastóireachta ar siúl ar an Satharn, 7 Bealtaine, i mBaile Átha Cliath. Tá an cheardlann seo á reáchtáil ag LeabhairCOMHAR, chun an deis a thabhairt do scríbhneoirí teacht le chéile, aithne a chur ar a chéile, agus a gcuid oibre a phlé.
Tá an cheardlann seo teoranta do 15 rannpháirtí, ionas go bpléifear saothair na ndaoine sin i gceart, agus mholfainn duit ríomhphost a chur chuig scribhneoiri.oga@gmail.com láithreach, má tá fonn ort páirt a ghlacadh sa cheardlann seo.

Beidh trí chuid i gceist leis an gceardlann seo:
10.00 – 1.00: Scileanna Léirmheastóireachta leis an Dr Aisling Ní Dhonnchadha
2:00-5:00: An Scríbhneoireacht Chruthaitheach (filíocht san áireamh) le Biddy Jenkinson
7:00-10:00: Seisiún ‘open mic’ i gClub an Chonartha, Sráid Fhearchair, a thabharfaidh an deis do na rannpháirtithe a scríbhinní a léamh go poiblí.

Dáta: Dé Sathairn, 7 Bealtaine
Áit: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara
Am: 10 a.m. – 10 i.n.
Táille: 10 euro do mhic léinn / 20 euro do dhaoine atá ag obair

10.4.11

Dea-scéalta Dheirdre Ní Chonghaile

Le tacaíocht ón National Endowment for the Humanities Challenge Grant, tá Institiúid Mhic Eochaidh-Uí Neachtain um an Léann Éireannach ag Ollscoil Notre Dame i ndiaidh Comhaltacht NEH Mhic Eochaidh 2011-12 a bhronnadh ar an Dr. Deirdre Ní Chonghaile. Fad is a bheidh sí ag Ollscoil Notre Dame, beidh Deirdre ag réiteach leabhair a bheidh bunaithe ar a tráchtas dochtúireachta, tráchtas dar teideal ‘Ag teacht le cuan’: Irish traditional music and the Aran Islands. I ngeall ar an saothar seo, bhronn An Chomhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann gradam uirthi, Duais Adele Dalsimer do Thráchtas Gradamach um an Léann Éireannach 2010. Tuilleadh eolais: http://nationalirelandgalway.academia.edu/deirdrenichonghaile

6.4.11

Duais Leabhar Taighde na Bliana Fhoras na Gaeilge bronnta ar Ríona Nic Congáil

Bronnadh Duais Leabhar Taighde na Bliana Fhoras na Gaeilge ar Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach (Arlen House, 2010) leis an Dr. Ríona Nic Congáil le déanaí. Bronnadh an duais ag an gCruinniú Idirnáisiúnta den Chomhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann 2011, ag Ollscoil Wisconsin – Madison. Ghnóthaigh an leabhar seo duais cheana féin in Oireachtas na Bliana 2010. Beathaisnéis chriticiúil is ea Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach, a dhíríonn ar an mbean ba theanntásaí i saol na Gaeilge i rith na hathbheochana agus a dhéanann scagadh ar a ról mar ghníomhaí cultúrtha, mar dhuine acadúil, agus mar fheimineach a chuir smaointeachas an útóipeachais chun cinn.

31.3.11

Féile Bhaile Átha Cliath in Amharclann an Axis, Baile Munna

7ú Aibreán 2011

7.00 ‘Na Leabhra’

Dráma nuascríofa le hAodh Ó Domhnaill á léiriú ag Aisteoirí Bulfin, Baile Átha Cliath.Dráma dubh grinn atá ann, suite san am atá le teacht (go luath). Tá an tír faoi smacht míleata agus na seanscoláirí ar a seachaint ó na húdaráis. Á léiriú ag an údar. Fad: 45 nóiméad

8.15 ‘Oileán na Sclábhaithe’ Aistriúchán le Seán Ó Broin ar L'Île des esclaves le Pierre de Marivaux á léiriú ag Aisteoirí Bulfin, Baile Átha Cliath. Dráma grinn ó thús an 18ú haois déag, suite ar oileán amach ón nGréig áit a mbíonn an chumhacht ag na daoine beaga seachas ag na daoine móra. Léiritheoirí : Aoife Ní Ghlaicín-Riain agus Aoileann Ní Chonchubhair. Fad : 40 nóíméad

9.15 ‘Dúirt Bean Liom’ Aistriúchán ar ‘Spreading the News’ le Lady Augusta Gregory, á léiriú ag Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach. Dráma grinn a scríobhadh d’oíche oscailte Amharclann na Mainistreach ar 27 Nollaig, 1904. Tagann giúistís nua Shasanach go baile beag tuaithe in Éirinn ... Léiritheoir: Con Ó Cróinín Fad: 35 noiméad

26.3.11

An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg

Dáta: Aoine 8 & Satharn 9 Aibreán 2011

Áit: Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath

Cainteoirí: Máirtín Coilféir, Jacqueline de Brún, Pádraig de Paor, Lydia Groszewski, Caitríona Hastings, Anna Heussaff, Biddy Jenkinson, Siobhán Kirwan-Keane, Màiri Kidd, Jacques Yves Mouton, Máire Ní Bhaoill, Laoise Ní Chléirigh, Órla Ní Chuilleanáin, Ríona Nic Congáil, Aisling Ní Dhonnchadha, Meadhbh Ní Eadhra, Máirín Nic Eoin, Áine Ní Ghlinn, Pádraig Ó Baoighill, Philip O’Leary, Liam Ó Muirthile, Seosamh Ó Murchú, Colmán Ó Raghallaigh, Siwan Rosser, agus Alan Titley.

Tuilleadh eolais: http://litriochtnanog.blogspot.com/

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Áit: Ostán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí
Dáta: Luan Cásca, 25 Aibreán 2011
Am: 10.30a.m. – 5.00p.m.

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí, san Óstán Meadowlands, Trá Lí ar an Luan, 25 Aibreán 2011, 10.30a.m. go dtí 5.00p.m.

Ar mhaithe le plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe cloífear le deichniúr.
Táille cláraithe 20 euro; mic léinn 5 euro. (Lón ag 1p.m. san áireamh sa táille).

N.B. Is cóir cóipeanna den saothar atá le plé agat (3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa, taighde staire nó eile) a sheoladh go dtí: feasta@eircom.net faoin 17 Aibreán, i dtreo gur féidir iad a dháileadh ar rannpháirtithe na ceardlainne agus a bheith léite roimhré ag gach duine.

Stiúrthóirí ceardlainne:
Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí,
Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí
Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.

Léamh a saothar dá chéile agus aisfhreagra ó chomhscríbhneoirí atá i gceist. Fáilte roimh scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe.
Teagmháil: Pádraig Mac Fhearghusa,
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.
——◊——
Istoíche, 25 Aibreán, Óstán Meadowlands, 8.30pm
léifidh Mícheál Ó Ruairc,
úrscéalaí, gearrscéalaí, file, óna shaothar féin.
Fáilte roimh chách.

23.3.11

Scríbhneoirí Úra ar Ghearrliosta Chomórtas Uí Néill 2011

Comhghairdeas le Doireann Ní Ghríofa, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Proinsias Mac a’ Bhaird agus Fionnuala Ní Mhealláin agus an gearrliosta do Chomórtas Uí Néill bainte amach acu.

Is iad seo a leanas na filí ar fad a bhain amach an gearrliosta agus a bheidh ag léamh a gcuid dánta ag an gcraobh ceannais:

1. Sólas – Doireann Ní Ghríofa
2. Gort an Óir – Seán Breathnach
3. Ceangal na cúig gcaol – Seán Ó Muireagáin
4. Díosgán – Rody Gorman
5. Irrintiza – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
6. Míol mór Bhreandáin – Proinsias Mac a’ Bhaird
7. Lúb ar lár – Máire Wren
8. Maidin Geimhridh – Fionnuala Ní Mhealláin

Beidh an Chraobh Ceannais den chomórtas filíochta ar siúl i mBaile Átha Cliath ar Déardaoin 7 Aibreán 2011 ag 8pm.

7.3.11

Eagrán an Earraigh

Tá an t-eagrán úr de An Gael ar fáil anois! Beidh sé ag http://www.litriocht.com/ sul i bhfad. Sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus sa RA, is féidir é a fháil ó http://www.magcloud.com/. Agus anois, ag magcloud, tá sé ar fáil mar pdf, freisin. Tá gach eagrán eile (nua-aimseartha) ar fáil i gcónaí, freisin.
San eagrán seo, tá scéal le Muiris Ó Bric, Dánta le hEoinDunford, alt faoin "Mittelalter Metal" le Séamas Ó Neachtan, alt faoi agus leagan nua de scéal ó Phádraig Feiritéar leis an Dr. Séamus Ó Diollúin, na colúin faoin seanchas agus ceol le Gearóid Ó Ceallaigh agus Lugh DePaor, agus sean-ábhar iontach ó An Gaodhal agus The Wolfe Tone Annual. Agus eagarfhocal is carún leis!
Bíonn fáilte roimh ábhar ó scríbhneoirí an chumainn seo am ar bith, dar ndóigh, má bhíonn an fonn sin ar éinne! Tá gach eolas ar http://www.angaelmagazine.com/.

An Fhéile Aye Write i nGlaschú

Beidh an file Caitríona Ní Chléirchín ag léamh a cuid filíochta mar chuid den fhéile Aye Write i nGlaschú ar an Chéadaoin an 9ú Márta. Tosóidh an léamh ar 6.30 sa Leabharlann Mitchell i nGlaschú. Beidh beirt fhilí úra Gaidhlige Daibhidh Eyre, Calum MacLeod ag léamh ina teannta, chomh maith leis an fhile Peter Mac Kay. Beidh Chris Agee ó Irish Pages i láthair ansin fosta, chun labhairt faoi na hiarrachtaí atá ar bun aige nascanna foislitheoireachta a chothú idir an Ghaeilge agus Gàidhlig na hAlban.
Beidh an féile seo urraithe ag Comhairle na Leabhar Gàidhlige agus tá sonraí faoi imeachtaí na féile ar fáil ag: http://www.ayewrite.com/programme/events/Pages/Peter- MacKay.asp

6.3.11

Guthanna Úra ag Féile na Leabhar

Proinsias Mac a’ Bhaird, Caitríona Ní Chléirchín,
Kevin Power, Claire Kilroy agus Adam Kelly
ag Féile na Leabhar, Baile Átha Cliath, níos luaithe inniu.

28.2.11

Guthanna Úra ag Aonach na Leabhar, Baile Átha Cliath


Beidh Aonach na Leabhar, Baile Átha Cliath, ag tosú an tseachtain seo. I measc na n-imeachtaí, beidh seisiún ann do scríbhneoirí úra na Gaeilge agus an Bhéarla agus gheofar an deis Caitríona Ní Chléirchín, Proinsias Mac a’ Bhaird, Claire Kilroy, agus Kevin Power a chloisteáil ag léamh as a saothair.

Fáilte roimh chách…

Am: 1:10 i.n.
Lá: Dé Domhnaigh, 6 Márta
Áit: Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath

25.2.11

Eagla

Ar Eagla na hEagla


Cad atá i ndán “d’Éirinn bhán” anois? Cé bheidh “i gceannas na gcríoch gcaoin gcluthar gcuanach gCAM” d’éis an olltoghcháin seo? Cuireann na ceisteanna seo eagla orainn uile i láthair na huaire, dealraíonn.Tá feiniméan nua tagtha chun solais in iarthar na hEorpa le 25 bliain anuas dar leis an bhfealsamh Luc Ferry. ‘Prolaiféarú na nEaglaí’ a thugann Ferry ar an bhfeiniméan sin. Taibhsítear do Ferry go bhfuil eagla orainn roimh gach rud, nach mór, ar na saolta seo. Creideann sé go gcuireann cúrsaí eacnamaíochta, cúrsaí éiceolaíochta, gnéas, tobac, éin (fliú éanúil), otracht, clónáil, féinmharú, Wikileaks- cuireann na nithe seo uile eagla orainn, dar leis. Ní hamháin sin ach braitheann sé go bhfuil prolaiféarú ainrianta ag teacht ar líon na ‘nEaglaí’ seo bliain i ndiaidh bliana.Anseo in Éirinn iarGhlas, braithim féin go bhfuil eagla ar Ghaelaibh roimh na hinimircigh, na heisimircigh, an sneachta, bánú na tuaithe, meath na Gaeilge, fás na Síne fada, na hÓglaigh, na hAostaigh, an CAI, An CIA, an ICA, an FCA agus breallóg sin na brille bhreaille, eadhon, Caoimhín Meidhreach. An mbaineann mo thuairimse le hábhar? N’fheadair... ach tá eagla orm go bhfuil breall orm.An bhfuil an ceart ag Ferry? An feiniméan nua í an eagla? Shamhlófá go raibh aois Mhurchaidh is Mheanchair ag an eagla anois! Conas is féidir le Ferry a rá linn gur feiniméan comhaimseartha is ea í, más ea? Ní cheapann Ferry gur feinméan nua is ea an eagla per se. Tá athrú suaithinseach tagtha ar an bhfeidhm atá ag an eagla i ndioscúrsa poiblí an tsaoil chomhaimseartha, áfach. Tá an tuiscint atá suas ar an eagla anois bun os cionn leis an mbuntuiscint a bhí ceannasach in iarthar na hEorpa 25 bliain ó shin, dar leis. Cén tuiscint a bhí againn ar an eagla roimhe seo, más ea?Tabharfaidh mé ‘eagla neamhréasúnach’ ar an tuiscint seo. Mothúchán diúltach ab ea an eagla seo aisti féin. Nuair a bhíodh eagla ort agus tú óg, mar shampla, bhíodh náire ort an eagla sin a adhmháil os comhair an tsaoil. Cúis náire ab ea í. Ar deireadh, áfach, thuismigh an ‘eagla neamhréasúnach’ sin neamhspléachas ionat. Conas? Thug sé ort smaoineamh asat féin go misniúil stuama agus gníomhú d’fhonn is go bhféadfá an eagla a shárú go héiritheach. Dúshlán is ea an eagla sa chiall seo. Mothúchán diúltach a éilíonn gníomh dearfach chun braighdeanas neamhréasúnta na heagla a scaoileadh.A mhalairt de thuiscint atá suas inniu, ar shlí. Tabharfaidh mé ‘eagla réasúnach’ ar an tuiscint seo. Ní mothúchán diúltach í an eagla seo. Ní cúis náire í an eagla seo. Nuair a bhíonn fadhb ar bith againn sa saol poiblí san am i láthair, is é an chéad rud a dheineann na ‘saineolaithe’ ná eagla a léiriú i dtaca leis an bhfadhb. Samhlaítear eagla le gaois sa phróiseas seo agus creidtear coitianta gur chéim dhearfach fhorásach is ea í seo. Léiríonn an ‘eagla réasúnach’ seo sofaisticiúlacht smaointeoirechta na haoise seo, mar dhea.


Tá fadhb leis an tuiscint áirithe seo, dar liom. Má ghlactar leis gur rud maith ann féin is ea an ‘eagla réasunach’ seo, tuismíonn an tuiscint áirithe sin éighníomhaíocht pholaitiúil go mion minic. Conas? Ní dúshlán í an ‘eagla réasúnach’ seo a thuilleadh, dúshlán ar gá dúinn dul i ngleic leis agus a shárú, más féidir. Is geall le hortadocsacht chomhaimseartha anois í an tuiscint gur suáilce ghaoismhear is ea an ‘eagla réasúnach’ seo. ‘Tá eagla orainn faoi X, Y & Z”. Reitric bheagmhaitheasach, dar liom. Focail mhóra agus droch-chur leis. Focail mhóra agus mogaill fholmha. Téann

na focail le gaoth. Ní théann buile ar bith le cnámh. Plus ça change... bleá dí bleá dí bleá.Áitíonn an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil ‘eipidéim’ ag spré ar fud na hÉireann faoi láthair. Tá 300,000 páiste atá róthrom nó murtallach sa tír. Beidh 310,000 anseo an bhliain seo chugainn. Bhain na figiúirí seo siar asam. Cuireann an fhadhb seo ‘eagla’ ar dhochtúirí na hÉireann. Eagla?! Chuir eagla sin na ndochtúirí ionadh orm. Cad a chiallaíonn sé go díreach? An bhfuil dochtúirí na tíre sceimhlithe ina mbeatha go dtabharfaidh Augustus Ó Gloop agus na siotalaigh eile burdáil dóibh nuair a deirtear leo nach bhfuil cácaí Jaffacha sláintiúil don bhricfeast? B’fhéidir... ach ní dócha é. Is é oighear an scéil, ar ndóigh, go gcreidtear gur ‘gníomh’ dearfach ann féin is eagla sin na ndochtúirí. Tá eagla ar na dochtúirí ergo beidh gach rud go breá!Cén toradh a bhí ar an ‘eagla réasúnach’ seo in Éirinn le blianta beaga anuas? Collphocú an tsaoil phoiblí. Amhail an collphoc bocht, bhí gannachúis báls in Éirinn. Tá mo leordhóthain de reitric na heagla agamsa. Gníomhaíocht mhisniúil atá de dhíth. Anois ar eagla na heagla agus in ainm Dé-Zeus... ná habairse leis na polaiteoirí go bhfuil eagla ort a thuilleadh!Muiris Ó Meara

23.2.11

Foilsiúcháin dhigiteacha


Tá gach eagrán (nua-aimseartha) de An Gael ar fáil mar leagan digiteach anois. Agus gach leabhar de chuid Tí Trá Lí Media ar fáil, freisin.


20.2.11

Scéim Scríbhneoireachta ‘Cluas Cleite’

Reáchtálfar dhá chúrsa ar an Scríbhneoireacht Chruthaitheach – ceann do dhaoine fásta agus ceann eile do dhaltaí dara leibhéal – i nGaeltacht Mhúscraí an tEarrach seo.
Is faoi stiúir an scríbhneora dátheangaigh Ré Ó Laighléis a bheidh na cúrsaí.

Cúrsa 6 seisiún i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ do dhaoine fásta.
Gach Dé Luain idir 7.30 & 9.30
ag tosú @ 28ú Feabhra go dtí 4ú Aibreán
san Ionad Lae , Baile Mhúirne.


Is í is aidhm leis an gcúrsa sa dá chás go mbeidh tuiscint soiléir ag na rannpháirtithe ar
nádúr agus eilimintí an dá genre (gearrscéal agus úrscéal) agus ar an gcur chuige is gá len
iad a shaothrú go héifeachtach. Is dianchúrsa a bheidh i gceist, ina mbeidh spriocanna
seachtainiúla le baint amach ag na rannpháirtithe síos tríd.
In imeacht na gcúrsaí, tabharfar aghaidh agus léargas cuimsitheach ar bhun-eilimintí agus

scileanna riachtanacha na scríbhneoireachta cruthaithí, m.sh., struchtúr, plota, carachtracht, inseoireacht, comhrá agus stíl, agus é mar sprioc go mbeidh sé ar a gcumas ag na rannpháirtithe scéal ar ardchaighdeán a chruthú.

Cuirfear tús leis an gcúrsa do dhaoine fásta ar an Luan 28ú Feabhra san Ionad Lae
Nua i mBaile Mhúirne costas €50

Má thá suim ag éinne páirt a glacadh sna ceardlanna seo, ní mór teangmháil a dhéanamh láithreach le Bríd & Síle @ 026.45733

Tá an scéim seo, ‘Cluas Cleite’ faoi stiúir Ionad Cultúrtha agus maoinithe ag Ealaín na
Gaeltachta agus ag Coiste Gairmodeachais Chontae Chorcaí.

Ionad Cultúrtha
Baile Mhúirne
Co Chorcai
026.45733


eolas@ionadculturtha.ie
http://www.ionadculturtha.ie/

15.2.11

Comórtas Filíochta Uí Néill

Tá Comórtas Uí Néill 2011, oscailte anois d'iarratais, go dtí 16 Márta 2011. Is comórtas dátheangach é seo áit ar féidir le hiarratasóirí dán scríofa i nGaeilge na hÉireann nó Gaeilge na hAlban a sheoladh isteach ach aistriúchán Béarla a chuir ar fáil chomh maith.
Níl aon chostas ag baint leis an gcomórtas seo ná níl aon srian ar na dánta ó thaobh téama de ach oiread.Beidh príomhdhuais de €500 á thairiscint don bhuaiteoir arís i mbliana agus foilseofar an dán buacach ar an irisleabhar Comhar, Gaelport.com agus sa nuachtlitir Eolas. Reáchtálfar craobh Chomórtas Uí Néill ar 7 Aibreán 2011, Cois Teallaigh, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.Tá eolas ar rialacha an chomórtais mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil ag na naisc thíos:
www.gaelport.com/comortasuineill

8.2.11

Tairseach le seoladh

Seolfar an ceathrú heagrán den iris Tairseach, iris Ghaeilge na mac léinn sa cheathrú bliain Iriseoireachta agus Gaeilge in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Déardaoin 10 Feabhra.
Is é Pádraig Ó Ciardha, leascheannasaí TG4 a dhéanfaidh an seoladh agus beidh sé ar siúl i Scoil na Meán, Sráid Áinséir, Déardaoin 10 Feabhra ar a 4.45in.
Beidh fíorchaoin fáilte roimh chách ag an ócáid.

6.2.11

Dea-scéal Chaitríona Ní Chléirchín

Comhghairdeas ó chroí le Caitríona Ní Chléirchín, a bhfuil leabhar nua léi, Crithloinnir, ar an ngearrliosta do Dhuais Rupert agus Eithne Strong, mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Filíochta Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Léifidh Caitríona a cuid filíochta ag an bhFéile ar an Domhnach 27 Márta agus roghnófar an buaiteoir ag an ócáid sin.

Go n-éirí leat, a Chaitríona!

17.1.11

Ceardlann: Filíocht na Gaeilge san 21ú Aois

Fóram a bheidh sa cheardlann seo ina ndéanfar plé ar fhilíocht na Gaeilge san 21ú Aois. Spreagadh - giniúint shíol na filíochta san aigne. Plandáil - conas é a chur ar phár. Bláthú - saibhriú dáin, é a chur in eagar.
Is í Ailbhe Ní Ghearbhuigh a bheidh mar áisitheoir ar an gceardlann. Déanfar cíoradh cáiréiseach ar dhánta na rannpháirtithe. Beir leat dán(ta) ar mian leat barr feabhais a chur orthu. Fáilte roimh chách.
Dáta: Dé Sathairn, 19 Feabhra 2011, 11:00-1:00
Uasmhéid rannpháirtithe: Ochtar
Táille: €30
Tuilleadh eolais: munsterlit@eircom.net

10.1.11

Duaiseanna Idirnáisiúnta Bhéal Átha na mBuillí 2011

Tá sé in am arís ag filí na hÉireann agus na hAlban dul i mbun a gcuid saothar a sheoladh ag ceann de chomórtais mhóra na hEorpa. Cé gur i mbaile beag i gContae Ros Comáin atá an comórtas lonnaithe, bíonn filí an domhain mhóir istigh ar Chomórtas Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí. Duaiseanna 15,000 euro san iomlán a bhíonn i gceist, san áireamh 4,000 euro do bhuaiteoir an chomórtais Bhéarla, agus duais den mhéid céanna ar an dán Gaeilge is fearr (i nGaeilge na hÉireann, sa Gháidhlig nó sa Mhanannais). An t-eagras idir-Cheilteach Colmcille a dheineann urraíocht ar an duais deiridh seo, agus ar an dara agus ar an tríú duais de 2,000 agus 1,000 euro chomh maith; agus íoctar táille taistil agus léitheoireachta de 400 euro le triúr eile fós ar an ngearrliosta. Ná dearmadtar Duais Percy French, ar véarsaíocht ghrinn / aorach (i mBéarla nó i nGaeilge), ach oiread: cá bhfios cén duaiseoir a shleamhnófar ‘an clúdach donn’ chuige nó chuici an dreas seo!
Tuilleadh eolais ar fáil ar líne ag http://www.strokestownpoetry.org/ <http://www.strokestownpoetry.org/> agus is cóir iontrálacha, líon ar bith acu ar ábhar ar bith, ach gan a bheith níos faide ná 70 líne, a sheoladh isteach faoin 24 Eanáir 2011.