12.8.11

Scéim na nOidí 2011

Tá roinnt mhaith de na scríbhneoirí úra tar éis tabhairt faoin scéim seo le cúpla bliain anuas agus molaimid do scríbhneoirí eile triail a bhaint aisti. Is í aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta Gaeilge comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta Gaeilge (oidí)
Spriocdháta d’iarratais: 17:00, Dé Céadaoin, 31 Lúnasa 2011
Tuilleadh eolais & formeacha iarratais ó: Foras na Gaeilge, Ráth Chain, Baile Atha Buí, Co. na Mí
Rphost: leabhar@forasnagaeilge.ie Suíomh idirlín: http://www.leabhar.ie/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.