23.2.10

Fógra ó Ghaelport

Tá fógartha ag Torann na dTonn Teoranta, an comhfhiontar idir The Connacht Tribune Ltd agus Eo Teilifís, gurb é Ciarán Dunbar atá ceaptha mar eagarthóir ar an nuachtán seachtainiúil Gaeilge,Gaelscéal.


Táthar ag súil go bhfoilseofar an chéad eagrán roimh dheireadh na míosa seo chugainn. Bhronn Foras na Gaeilge conradh trí bliana ar luach €1.6 milliún ar an gcomhfhiontar anuraidh chun nuachtán seachtainiúil uile-oileánda a fhoilsiú i bhfoirm clóite agus leictreonach.

Is as Contae an Dúin ó dhúchais é agus taithí de bhlianta aige a bheith ag plé leis na meáin chlóite. Roimhe seo scríobh sé do Lá Nua, An tUltach, Comhar,Nuacht 24, The Irish News agus The Scotsman.

Tá tuairisceoireacht raidió déanta aige ar Raidió Fáilte agus ar an BBC.

Ag labhairt dó faoin a cheapachán agus faoin bhfís atá aige don nuachtán amach anseo dúirt sé: “Tá mé ag súil go mór leis an dúshlán seo agus is cinnte liom gur féidir leis an fhoireann atá curtha le chéile againn páipéar den chéad scoth a chur ar fáil, páipéar a bheas ag cothú le forbairt phobal na Gaeilge ar fud an domhain”.

http://www.clubleabhar.com/

D’éirigh go breá le Clubanna leabhar i mBéarla, The Oprah Winfrey Book Club agus Club Leabhar Richard and Judy le tamall de bhlianta anuas daoine a spreagadh i dtreo na léitheoireachta. Anois, tá an comhlacht Gaelchultúr ag súil go gcuirfidh léitheoirí úra suim i leabhair Ghaeilge, idir leabhair nua-fhoilsithe agus clasaigh atá fós i gcló, mar chuid de thionscadail nua ar líne dar teideal Clubleabhar.com.


Tá suíomh nua do léitheoirí na Gaeilge ar an saol agus beidh na léitheoirí sin in ann na leabhair a phlé ar líne anois agus ag ócáidí éagsúla a reáchtálfar timpeall na tíre ar bhonn rialta.

Anuas air sin déanfar léirmheas ar leabhar na míosa ar an gclár Gaeilge ‘Splanc’ ar an stáisiún raidió Newstalk 106 agus beidh nasc chuig podchraoladh den chlár seo le fáil ar Clubleabhar.com.

Is é seo an chéad tionscadail dá leithéid a cuireadh ar bun ar líne as Gaeilge agus táthar ag súil go mbeidh léitheoirí ar fud an domhain in ann páirt a ghlacadh ann.

Níl aon táille i gceist leis ach oiread. “Ní thógann sé ach nóiméad clárú don chlub ag www.clubleabhar.com ,” a deir Sara-Jane Ní Ghabhann ó Ghaelchultúr, “Beifear ag díriú ar leabhar nua gach mí agus beidh deis ag na baill plé a dhéanamh ar an saothar i bhfóram an tsuímh.”

Ar an suíomh is féidir teacht ar liosta de na siopaí leabhair ina mbíonn leabhair Ghaeilge ar díol iontu chomh maith le naisc chuig láithreáin gréasáin ina mbíonn leabhair ar fáil.

Beidh tacaíocht ar fáil do léitheoirí chomh maith mar beidh Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bheidh á bplé agus nuair a bheidh leabhar na míosa á roghnú ag Clubleabhar.com beidh siad ag seachtaint ábhar trom acadúil. Dar le Sarah-Jane “Tá sé beartaithe againn leabhair a bheidh róchasta agus acadúil a sheachaint. Tabharfar tús áite d’úrscéalta agus do chnuasaigh ghearrscéalta, ach beidh seánraí eile (filíocht agus leabhair thaistil, cuir i gcás) i gceist ó am go chéile chomh maith.”

Is é an dara leabhar a roghnaíodh mar leabhar na míosa ag Clubleabhar.com ná Sobalsaol le Pádraig Standún atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnachta.

18.2.10

Eagrán nua de Smaointe ar Árainn (1902), scríofa ag Úna Ní Fhaircheallaigh

Is minic a ghlactar le The Aran Islands ó pheann John Millington Synge mar léiriú deifnídeach ar Oileáin Árann. Ach is beag duine atá ar an eolas faoi iníon léinn ollscoile darbh ainm Úna Ní Fhaircheallaigh a d’imigh ar cuairt go dtí na hoileáin i samhradh na bliana 1898. D’fhan sí sa teach iascaire a d’fhág Synge díreach roimpi, agus scríobh sí dialann taistil dar teideal Smaointe ar Árainn, faoin seal a chaith sí ar na hoileáin.
Is cáipéis shóisialta agus chultúrtha í seo, a bhaineann le hInis Meáin ach go háirithe agus a scríobhadh i ré idir dhá chultúr: nuair a bhí cultúr nua-aoiseach na míntíre ag teacht i dtír ar chultúr ársa Gaelach Árann.
Sa dialann seo, a dhíríonn ar mhná Árann go príomha, a ndéantar faillí orthu i scríbhinní eile go minic, léiríonn Ní Fhaircheallaigh modus operandi Chonradh na Gaeilge agus é ag déanamh iarrachta an cultúr Gaelach a chosaint agus a nuachóiriú ag an am céanna ag tús an fhichiú haois.

Úna Ní Fhaircheallaigh, Smaointe ar Árainn, eag. Ríona Nic Congáil (Gaillimh: Arlen House, 2010).

15.2.10

Aonach na Leabhar: 6-8 Márta 2010

Beidh Aonach na Leabhar ar siúl i mBaile Átha Cliath arís i mbliana, ón 6-8 Márta 2010 & beidh scríbhneoirí úra na Gaeilge páirteach sna himeachtaí: Proinsias Mac a’ Bhaird, Caitríona Ní Chléirchín agus Ríona Nic Congáil ina measc.

Beidh na himeachtaí ar fad ar siúl i Halla na Cathrach agus beidh fáilte roimh chách.

Féach: www.dublinbookfestival.com/

11.2.10

An Gael, Eagrán an Gheimhridh ar Fáil

Tá an t-eagrán is déanaí de An Gael ar fáil ar fud na cruinne anois, ó litriocht.com in Éirinn. Tá sé ar díol ag an Siopa Gaeilge ag Oideas Gael, freisin, agus bíonn sé ar díol ag magcloud (sna Stáit, sa Ríocht Aontaithe agus i gCeanada). Más mian le héinne cóipeanna a fháil go díreach ó Chumann Carad na Gaeilge, is féidir sin, freisin. Scaip an scéal, mura miste leat! Déantar a lán oibre ar gach eagrán, agus is fiú iad go léir a léamh.

Clár an Gheimhridh:
• Turas go Gleann Cholm Cille le Gearóid Ó hAnnaidh
• An Kevin Myers Sin, le Séamas ó Neachtain
• Dánta le Bernard De Brún
• Trasna na dTonnta – Dul Siar, Dul Siar le Liam Ó Cuinneagáin
• Lámhscríbhinní Gaeilge i Meiriceá leis an Dr. Séamus Ó Diollúin
• Dánta le James Lawless
• I gCuimhne an tSiopadóra le hÁine Durkin
• Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh
• Dánta le Séamas Ó Neachtain
• Fonn an Phíobaire le Lugh dePaor
• Ar Ais Ar Scoil ! le Seán Ó Riain
• Ón Anallód - sean lámhscríbhinn ó Mheiriceá, srl.

Tá eagrán nua ar na bacáin againn, atá le teacht san earrach. Bíonn fáilte roimh ábhar ó na scríbhneoirí úra is óga i gcónaí!