27.7.09

An bhfuil spéis agat sa drámaíocht?

Sheol Taibhdhearc na Gaillimhe Gradam Scríbhneoireachta Bháitear Uí Mhaicín, scríbhneoir mór na Gaillimhe (1915-1967), sa Gallery Café in Iarsmalann na Gaillimhe le déanaí.
Leis an duaischiste is mó sa tír ó thaobh na scríbhneoireachta de, beidh muintir na Taibhdheirce ag súil go dtabharfaidh an gradam spreagadh do ghlúin nua peann a chuir le pár.
Beidh €7,500 le buachan don fhad-dhráma is fearr chomh maith le €1,000 don ghearrdhráma is fearr. Mar aoi-chainteoir ar an lá, labhróidh Mairéad Ní Choinceannain, a d’oibrigh leis an uasal Uí Mhaicín agus beidh aíonna speisialta eile ó saol na n-Ealaíon i láthair don ócáid.
Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas le fáil ar suíomh na Taibhdheirce ag http://www.antaibhdhearc.com/ nó cuir glaoch ar an oifig ag 091 563600

20.7.09

Filíocht le Micheál Ó SiadhailWestern Writers' Centre


Beidh an file le Micheál Ó Siadhail ag léamh a chuid filíochta an Déardaoin beag seo @

Ionad: The Imperial Hotel, Eyre Square, Gaillimh
Am: 7.00pm
Cead Isteach: €5 / €3
T: 0872178138
E: westernwriters@eircom.net
twwc.ie

16.7.09

Ceardlann scríbhneoireachta

Tá Ealaín na Gaeltachta i bpáirtnéireacht leis An gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine ceardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu.

Is é an aidhm atá leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 mbliana d’aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóibh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc a gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil, spreagúil. Beidh na ceardlanna faoi stiúr na scríbhneoirí aitheanta, Louis de Paor agus Éilis Ní Dhuibhne agus reachtálfar iad i dtearmann cruthaitheachta Cnoc Suain, sa Spidéal thar na deireadh seachtaine 23 – 25 Deireadh Fómhair 2009. Bronnfar an deis seo ar dheichniúr.
Seol isteach C.V gearr maidir le do thaithí scríbhneoireachta agus trí shampla de do shaothar. (pros nó filíocht) Roghnóidh painéal cáilithe an deichniúr a ghlacfaidh páirt sa deireadh seachtaine scríbhneoireachta.
Spriocdháta na n-iarratais: Dé hAoine 28 Lúnasa.
Tuilleadh eolais le fáil ó: Mhuireann Ní Dhroighneáin Áisitheoir Ealaín Ealaín na GaeltachtaÚdarás na Gaeltachta na ForbachaCo na Gaillimhe091/503100 m.nidhroighneain@udaras.ie

13.7.09

Cripil Inis Meáin le Martin McDonagh

Aistrithe ag Micheál Ó Conghaile & faoi Stiúir ag Beartla M. Ó Flatharta
Láthair: Amharclann Chois Fharraige,
Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe.
Dátaí: Dé Máirt 14ú – Dé Satharn 18ú Iúil 2009
Am: 8.00in
Ticéid: €15 / €10
I934.
Tá scannán Robert Flaherty, Man of Aran, atá á dhéanamh ar Inis Mór, an áit a bhfuil sé suite ag cur iontais ar mhuintir Inis Meáin. Tapaíonn an ‘Cripil’ Billí Claven a dheis éalú óna dhá aint atá ag coinneáil súil ghéar air, Kate agus Eilín, lena shaoirse a bhaint amach. Téann sé go hInis Mór ag tóraíocht clú agus cáil le cúnamh ón iascaire Bobby Bhobby in éineacht le cailín báire na dúiche, Helen agus a deartháir Beairtlín, a bhfuil dúil mhór aige i milseáin.
Idir an dá linn, is breá leis an bhfear beadáin Johnny Pheaitín Mhaidhc an deis cainte atá aige agus mearbhall ar mhuintir an oileáin faoi eachtraí an cheathrair agus imní orthu an mbeidh an ‘cripil’, Billí, in ann déanamh dó féin sa saol mór.
Is é Mícheál Ó Conghaile a d’aistrigh an dráma dorcha seo go Gaeilge agus is é Beartla M. Ó Flatharta atá ag déanamh an chéad léirithe riamh de. Baineann pearsantacht láidir agus domhain le carachtair Mhartin McDonagh. Is taispeántas casta, gasta, greannmhar é seo a choinneoidh an lucht éisteachta faoi dhraíocht de bharr a spraoi agus an spleodar atá faoi. Tá aisteoirí mór le rá rannpháirteach ann ina measc: Bríd Ní Neachtain, Darach Ó Dubháin, Bridie Ní Churraoin, Mícheál Seoighe, Mícheál Ó Dubhghaill, Brídín Nic Dhonncha, Seán Ó Flatharta, Breandan Murray agus Áine Ní Dhroighneáin. Dearadh Stáitse - Dara McGee agus Dearadh na Soilse ó John Comiskey. Is é Máirtín O’Connor a chum an ceol agus is é Conor McBrierty atá i mbun Dearadh Fuaime.
Beidh Cripil Inis Meáin á léiriú in Amharclann Chois Fharraige, Seanscoil Shailearna, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe, idir Dé Máirt an 14ú agus Dé Satharn an 18ú Iúil, ag 8.00i.n.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil le hoifig Thaibhdhearc na Gaillimhe ar 091-563600 nó: http://www.antaibhdhearc.com/ Is féidir ticéid a ordú in Oifig Ticéad Fhéile Ealaíon na Gaillimhe ar 091-566577 nó ag: http://www.galwayartsfestival.com/

10.7.09

Tá An Gael ar Fáil in Éirinn

An Gael (eagrán an tsamhraidh) ar fáil ó www.litriocht.com anois. Mar sin, tá sé ar fáil ar fud na cruinne, faoi dheireadh!

Táthar ag ullmhú eagrán an Fhómhair, agus ag glacadh ábhair! Scríobh chugainn ag angael@optonline.net má tá alt, scéal nó dánta oiriúnach(a) agat.

1.7.09

Ó Bhéal i gCorcaigh

Má tá éinne agaibh thart ar chathair Chorcaí Dé Luain, 6ú Iúil, beidh oíche filíochta, scéalaíochta is ceoil sa Long Valley, Sráid Winthrop, ag tosnú ar 8.30...

Tuilleadh eolais ag http://www.obheal.ie/blog/