16.7.09

Ceardlann scríbhneoireachta

Tá Ealaín na Gaeltachta i bpáirtnéireacht leis An gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine ceardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu.

Is é an aidhm atá leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 mbliana d’aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóibh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc a gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil, spreagúil. Beidh na ceardlanna faoi stiúr na scríbhneoirí aitheanta, Louis de Paor agus Éilis Ní Dhuibhne agus reachtálfar iad i dtearmann cruthaitheachta Cnoc Suain, sa Spidéal thar na deireadh seachtaine 23 – 25 Deireadh Fómhair 2009. Bronnfar an deis seo ar dheichniúr.
Seol isteach C.V gearr maidir le do thaithí scríbhneoireachta agus trí shampla de do shaothar. (pros nó filíocht) Roghnóidh painéal cáilithe an deichniúr a ghlacfaidh páirt sa deireadh seachtaine scríbhneoireachta.
Spriocdháta na n-iarratais: Dé hAoine 28 Lúnasa.
Tuilleadh eolais le fáil ó: Mhuireann Ní Dhroighneáin Áisitheoir Ealaín Ealaín na GaeltachtaÚdarás na Gaeltachta na ForbachaCo na Gaillimhe091/503100 m.nidhroighneain@udaras.ie

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.