30.5.09

Comórtais Liteartha an Oireachtais

Níl ach mí fágtha go dtí sprioclá na gcomórtas liteartha, mar sin, bígí ag scríobh!
Spriocdháta iontrála do na comórtais: 1 Iúil 2009
Bronnadh na nDuaiseanna Liteartha
Dáta: Dé Máirt, 29 Meán Fómhair 2009

25.5.09

Féile na Gréine 2009, 21 – 23 Meitheamh

An Coireán, Uíbh Ráthach, Co. Chiarraí
Reachtáilfear Féile na Gréine arís i mbliana i dTech Amergin sa Choireán in Uíbh Ráthach, Co. Chiarraí. Beidh an Fhéile ar súil idir an 21ú agus an 23ú Meitheamh – ag tosnú le grian stad an tsamhraidh ar An Domhnach,an 21ú lá agus ag críochnú le tine chnámh chun Féile Naomh Eoin a chomóradh ar Dé Máirt, an 23ú lá.
Is féile ilghnéitheach ealaíne í Féile na Gréine le ceol, amhránaíocht, rince, filíocht, taispeantas griangrafadóireachta agus seo siorcas.
Osclóidh Vincent Woods (The Arts Show, RTE) an fhéile nuir a sheolfaidh sé taispeántas griangrafadóieachta le John Minahin an griangrafadóir go bhfuil cáil ar a chuid pictiúirí de Joyce, Beckett, Andy Warhol agus ealaíontóirí eile. Beidh sár ceoltóirí agus lucht ealaíne na tíre seo páirteach ann chomh maith le h-aoíonna ó Ghaeltacht na hAlban (Ishbel Mac Askill, amhránaí agus Meg Bateman, file)
I measc na bhfílí eile a bheidh eile ag glacadh páirt san fhéile i mbliana tá Cathal Ó Searcaigh, Micheál Ó hUanacháin, Paddy Bushe agus Gabriel Fitzmaurice.
Beidh an drama ‘The Cambria’ á chur i láthair ag Dónal O’Kelly agus Sorcha Fox. Pléfidh Paddy Bushe an scannán coinspóideach ‘Fairtale of Kathmandu’ agus ordóidh sé ceisteanna idtaobh iontaobhachas agus ionraiceas an scannáin.
Beidh ceol choirm le Kila (Rónán Ó Snodaigh, Colm Ó Snodaigh agus Eoin Dillon), an aisteor cáiliúl Barry Mc Govern agus an cláirseoir Janet Harbison.
Beidh ceol, craic agus cuideachta ar bhonn trí-theangach (Gaeilge, Gaidhlig, Béarla) ar súil i gceantar alainn Uíbh Ráthaigh i rith Féile na Gréine 2009.
Tuilleadh Eolais; Fíona de Buis 0872931463
fdebuis@eircom.net agus http://www.feilenagreine.com/ http://www.feilenagreine.com/ >

21.5.09

Athbheochaint: Seolfar An Gael i Nua-Eabhrac

Seolfar An Gael ag Ard-Chonsalacht na Éireann i gcathair Nua-Eabhraic ar an 12ú Meitheamh um 7:00 i.n. Nochtfar an chéad eagrán nua de irisleabhar stairiúil Chumann Carad na Gaeilge, agus beidh sé ar díol ann don chéad uair.

Seo a bhfuil in eagrán an tsamhraidh:
 • Eagarfhocal

 • Coiriú Coirp - gearrscéal le Seán O’Connor

 • Dánta le Simon Ó Faoláin

 • Cé Sinne? - Stair Chumann Carad na Gailge agus An Gael, le Gearóid Ó Ceallaigh

 • Dánta le Proinsias Mac a’ Bhaird

 • Cuitiliú - gearrscéal le Panu Petteri Höglund

 • Dánta le Seán Ó Coistealbha

 • Tuairisc Ó Cheanada le Allyson Reid

 • Bliain Úr San India - Gearrscéal le Proinsias Mac a’ Bhaird

 • Dánta le Rút Ní Mhaolfhabhail

 • Dán le Ciarán O’Rourke

 • Eachtra i Nua-Eabhrac, le Hilary Mhic Suibhne

 • Dánta le Séamas Ó Neachtain

 • Fonn an Phíobaire - Colún faoin gceol le Lugh De Paor

 • Ón Anallód - radharc ar an saol a chuaigh thart
Beidh gach eolas faoin iris ar http://www.angaelmagazine.com/ ar ball. Níl sé ar fáil go fóill - ach beidh go luath, le cúnamh Dé!

19.5.09

TIONÓL NA MUMHAN 2009

12~ 14 Meitheamh

Ceardlann Scríbhneoirí
Beidh Ceardlann Scríbhneoirí ar siúl in Óstán Ghobnatan faoi choimirce
Scríbhneoirí Gaeilge le linn an Tionóil agus clár + clárúchán dá gcuid féin
ar siúl acu.
Gach eolas ó Phádraig Mac Fhearghusa (087)290 1154
Amannta na Ceardlainne
16.30~18.00 Dé hAoine
10.00~12.00 Dé Sathairn
11.00~13.00 Dé Domhnaigh

14.5.09

Mic Léinn Choláiste Phádraig i mbun pinn

Eagarthóirí Scáthán 09: Michelle Ní Bhraonáin, Shane Byrne agus Keith Smith ag seoladh na hirise i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, inné. Tá idir chúrsaí oideachais, chúrsaí sóisialta agus chúrsaí spóirt na tíre á bplé go cruinn laistigh den iris seo, gan trácht ar na tagairtí ar fad d’imeachtaí corraitheacha an choláiste i rith na bliana!

8.5.09

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Óstán Ghobnatan, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí
Aoine 12 — Domhnach 14 Meitheamh 2009

le linn Thionól na Mumhan de chuid Chonradh na Gaeilge

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag na Scríbhneoirí Gaeilge in Óstán Ghobnatan, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí.
Dé hAoine, 12/06/09, 4.30pm - 6.00pm
Dé Sathairn, 13/06/09, 10.00am - 12.00
Dé Domhnaigh, 14/06/09, 11.00am - 1.00pm

Tá na hamanna in oiriúint do imeachtaí an Tionóil: cainteanna, turas go Gugán Barra, comórtas amhránaíochta, etc.

Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe teorainneofar a líon do naonúr.
Is gá do rannpháirtithe leaba agus bricfeasta a chur in áirithe dóibh féin ag Óstán Ghobnatan, 026-45324.
Íocfar 100 euro i dtreo na gcostas le rannpháirtithe ag deireadh na ceardlainne.

*** *** *** ***
N.B. Seol cóipeanna den saothar atá le plé: 3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net i dtreo gur féidir é sheoladh thart ar gach duine a bheidh páirteach sa cheardlann len a léamh roimhré.
Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí
& Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin,
i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin chomh maith.
Pádraig Mac Fhearghusa,
43 Na Cluainte, Trá Lí.

7.5.09

Comórtas Filíochta Éist 2009

Rialacha:

 • Caithfidh na filí bheith níos mó ná ocht mbliana déag d’aois
 • Seol 3 dán clóscríofa isteach as Gaeilge nó as Béarla. Bí cinnte nach raibh na dánta sin i gcló cheana.
 • Níl táille ar bith le híoc.

Sprioclá: 31 Iúil 2009.

Seol an t-iarratas chuig: Comórtas Filíochta Éist 2009, Meath County Library Service, Railway Street, Navan, Co Meath.

Féach www.askaboutwriting.net/311cEist3179.htm