27.4.12

Dea-scéal Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Bronnadh Corn an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar Ailbhe Ní Ghearbuigh i mBaile Átha Cliath aréir, Déardaoin 12 Aibreán, ag ócáid a léirigh beocht na filíochta nuachumtha in Éirinn agus in Alban.
Chroch an banfhile óg ó Thrá Lí, Contae Chiarraí an corn léi leis an dán Gaeilge ‘Deireadh na Feide’.
Bhain ocht ndán amach an gearrliosta i mbliana. Ina measc bhí dánta le Brian Ó Tiomain, Calum MacLeòid, Doireann Ní Ghríofa, Aodán Ó Sé agus Art Ó Súilleabháin.

Sliocht as Preaseisiúint le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

10.4.12

Doireann Ní Ghríofa agus Paul Durcan ag léamh i gCorcaigh

Beidh na filí Doireann Ní Ghríofa agus Paul Durcan ag léamh i gCorcaigh ar an 19ú Aibreán ag 7.15 i Lárleabharlann na Cathrach ag seoladh Cork World Book Fest. Is féidir teacht ar an eolas uilig faoin ócáid seo ar: www.corkcitylibraries.ie/servicesandprogrammes/theconstantreaderbooksreading/corkworldbookfest

Is as Co an Chláir do Doireann Ní Ghríofa ó dhúchas. Bhain sí amach céim mháistreachta sa Nua-Ghaeilge. Tá filíocht léi foilsithe in Feasta, Comhar, Prairie Schooner (Contemporary Irish Writers Issue), Causeway, Cyphers, Ropes Anthology, Revival, An tUltach, Crannóg, The Stony Thursday Book agus An Gael. Beidh tuilleadh dánta á bhfoilsiú go luath i Melusine. Bhain sí duais amach san Oireachtais Liteartha 2010 i rannóg na Scríbhneoirí Úra agus bhí dánta léi ar ghearrliosta Comórtas Uí Néill 2011 agus 2012, chomh maith le comórtas Siarscéal 2012. Bhronn an Chomhairle Ealaíon sparánacht uirthi. Roghnaíodh í le páirt a ghlacadh i Poetry Ireland Introductions Series 2012. D’fhoilsigh Coiscéim an chéad chnuasach léi, dar theideal Résheoid, agus foilseofar a dara cnuasach Dúlasair i 2012.