12.8.11

Filí Úra páirteach i bhFéile Leabhar “Mountains to Sea” i nDún Laoghaire

Ar an 3 Meán Fómhair, beidh agallamh agus léamh poiblí le triúr filí óga ar siúl mar chuid den fhéile seo, mar atá: Caitríona Ní Chléirchín, Simon Ó Faoláin agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Beidh Tristan Rosenstock ó chlár ealaíon TG4 IMEALL sa chathaoir.
Fáilte roimh chách.
Dáta: 3 Meán Fómhair
Am: 3:30 i.n.
Áit: County Hall
Táille: 10 euro
Tuilleadh eolais: http://www.mountainstosea.ie/

Scéim na nOidí 2011

Tá roinnt mhaith de na scríbhneoirí úra tar éis tabhairt faoin scéim seo le cúpla bliain anuas agus molaimid do scríbhneoirí eile triail a bhaint aisti. Is í aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta Gaeilge comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta Gaeilge (oidí)
Spriocdháta d’iarratais: 17:00, Dé Céadaoin, 31 Lúnasa 2011
Tuilleadh eolais & formeacha iarratais ó: Foras na Gaeilge, Ráth Chain, Baile Atha Buí, Co. na Mí
Rphost: leabhar@forasnagaeilge.ie Suíomh idirlín: http://www.leabhar.ie/