31.8.12

CEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE

á n-eagrú ag CLÓ IAR-CHONNACHT
i mBéal Feirste agus Baile Átha Cliath


Beidh na ceardlanna seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin, áfach, do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Níl aon táille i gceist do na ceardlanna seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

BÉAL FEIRSTE
Á heagrú i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus Scoil na Ceiltise, Ollscoil na Banríona.
Dáta: Dé Sathairn, 27 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Gearóid Mac Lochlainn
Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 12 Deireadh Fómhair 2012.

BAILE ÁTHA CLIATH
Á heagrú i gcomhar le IMRAM agus Áras na Scríbhneoirí
Dáta: Dé Sathairn, 20 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Áras na Scríbhneoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath
Beidh áit d’ochtar ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Alan Titley


Tugtar cuireadh do ghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal dá gcuid a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 5 Deireadh Fómhair 2012.


Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Tuilleadh eolais:
Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile
Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307 Facs: (091) 593362 Ríomhphost: aine@cic.ie


Tá na ceardlanna seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

23.8.12

Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil & an Úrscéil

Cuirfidh MÓINÍN cúrsa cuimsitheach 6 deireadh seachtaine i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ ar fáil in An Scríobhlann, arás traenála MhÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin, Co. an Chláir. Tá áit do ochtar (8) ar an gcúrsa. Is é an scríbhneoir Ré Ó Laighléis a bheidh mar stiúrthóir/theagascóir ar an gcúrsa agus cuirfear tús leis ar dheireadh seachtaine 22ú/23ú Meán Fómhair.


Tá ábhar agus gach costas teagaisc don Dianchúrsa seo á n-íoc ag Foras na Gaeilge, ach is faoi na rannpháirtithe féin a bheidh sé íoc as a gcuid lóistín agus taistil (cuirfidh MÓINÍN liosta de thithe lóistín agus óstáin an cheantair ar fáil don ochtar a roghnófar).

Satharn 10 am – 12.30 pm agus 2.30 pm – 4 pm agus Domhnach 10.30 am – 12.30 pm a bheidh i gceist ar gach ceann de na dátaí seo leanas:


Deireadh Seachtaine 1: 22ú/23ú Meán Fómhair
Deireadh Seachtaine 2: 6ú/7ú Deireadh Fómhair
Deireadh Seachtaine 3: 20ú/21ú Deireadh Fómhair

Deireadh Seachtaine 4: 3ú/4ú Samhain
Deireadh Seachtaine 5: 17ú/18ú Samhain

Deireadh Seachtaine 6: 1ú/2ú Nollaig


Tá spású eadrannach idir na seisiúin thuas chun deis a thabhairt do na rannpháirtithe an saothrú cruthaitheach is gá a dhéanamh ar a scríbhinní a chur i gcrích.

Tabharfar aghaidh sa chúrsa seo ar Bhun-eilimintí agus Struchtúir an Ghearrscéil agus an Úrscéil. Tabharfar teagasc ar agus cothófar úsáid bhunscil-eilimint amháin gach aon deireadh seachtaine: Carachtracht / Plota / Comhrá / Inseoireacht (agus an t-eadarghaol idir Inseoireacht agus Comhrá)/ Céimeanna éagsúla an Chomhrá / Stíl


Beidh an cúrsa fréamhaithe in ábhar cruthaithe sa dá genre (mar fhoinsí tagartha) agus in ábhar úr a eascraíonn as an gcúrsa teagaisc amháin, agus seachnófar aon ábhar de chuid na rannpháirtithe atá réamhscríofa agus/nó ábhar a bhfuil saothrú déanta air i gceardlanna eile cheana. Is saothrú ón tús atá i gceist.


Meabhraítear do iarrthóirí gur dianchúrsa é seo agus go mbeidh cur chuige coinsiasach agus comhlíonadh spriocanna eadrannacha i gceist síos tríd.


Níl aon táille i gceist leis an gcúrsa seo ach is faoi na rannpháirtithe féin atá sé a gcuidtaistil agus lóistín féin a mhaoiniú. Cuirfear liosta na n-óstán agus na dtithe lóistín sa cheantar ar fáil dóibh siúd a roghnófar.


Gach eolas agus Foirm Iarratais* ar fáil ó:
Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón 065 707 7256 / e-phost: moinin@eircom.net .
*Dáta deiridh le haghaidh iarratais is ea an Luan 3ú Meán Fómhair 2