31.8.12

CEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE

á n-eagrú ag CLÓ IAR-CHONNACHT
i mBéal Feirste agus Baile Átha Cliath


Beidh na ceardlanna seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin, áfach, do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Níl aon táille i gceist do na ceardlanna seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

BÉAL FEIRSTE
Á heagrú i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus Scoil na Ceiltise, Ollscoil na Banríona.
Dáta: Dé Sathairn, 27 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Gearóid Mac Lochlainn
Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 12 Deireadh Fómhair 2012.

BAILE ÁTHA CLIATH
Á heagrú i gcomhar le IMRAM agus Áras na Scríbhneoirí
Dáta: Dé Sathairn, 20 Deireadh Fómhair 2012
Ionad: Áras na Scríbhneoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath
Beidh áit d’ochtar ar an gceardlann.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Alan Titley


Tugtar cuireadh do ghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal dá gcuid a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin, ag an seoladh thíos ROIMH an 5 Deireadh Fómhair 2012.


Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Tuilleadh eolais:
Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile
Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307 Facs: (091) 593362 Ríomhphost: aine@cic.ie


Tá na ceardlanna seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.