23.8.12

Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil & an Úrscéil

Cuirfidh MÓINÍN cúrsa cuimsitheach 6 deireadh seachtaine i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ ar fáil in An Scríobhlann, arás traenála MhÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin, Co. an Chláir. Tá áit do ochtar (8) ar an gcúrsa. Is é an scríbhneoir Ré Ó Laighléis a bheidh mar stiúrthóir/theagascóir ar an gcúrsa agus cuirfear tús leis ar dheireadh seachtaine 22ú/23ú Meán Fómhair.


Tá ábhar agus gach costas teagaisc don Dianchúrsa seo á n-íoc ag Foras na Gaeilge, ach is faoi na rannpháirtithe féin a bheidh sé íoc as a gcuid lóistín agus taistil (cuirfidh MÓINÍN liosta de thithe lóistín agus óstáin an cheantair ar fáil don ochtar a roghnófar).

Satharn 10 am – 12.30 pm agus 2.30 pm – 4 pm agus Domhnach 10.30 am – 12.30 pm a bheidh i gceist ar gach ceann de na dátaí seo leanas:


Deireadh Seachtaine 1: 22ú/23ú Meán Fómhair
Deireadh Seachtaine 2: 6ú/7ú Deireadh Fómhair
Deireadh Seachtaine 3: 20ú/21ú Deireadh Fómhair

Deireadh Seachtaine 4: 3ú/4ú Samhain
Deireadh Seachtaine 5: 17ú/18ú Samhain

Deireadh Seachtaine 6: 1ú/2ú Nollaig


Tá spású eadrannach idir na seisiúin thuas chun deis a thabhairt do na rannpháirtithe an saothrú cruthaitheach is gá a dhéanamh ar a scríbhinní a chur i gcrích.

Tabharfar aghaidh sa chúrsa seo ar Bhun-eilimintí agus Struchtúir an Ghearrscéil agus an Úrscéil. Tabharfar teagasc ar agus cothófar úsáid bhunscil-eilimint amháin gach aon deireadh seachtaine: Carachtracht / Plota / Comhrá / Inseoireacht (agus an t-eadarghaol idir Inseoireacht agus Comhrá)/ Céimeanna éagsúla an Chomhrá / Stíl


Beidh an cúrsa fréamhaithe in ábhar cruthaithe sa dá genre (mar fhoinsí tagartha) agus in ábhar úr a eascraíonn as an gcúrsa teagaisc amháin, agus seachnófar aon ábhar de chuid na rannpháirtithe atá réamhscríofa agus/nó ábhar a bhfuil saothrú déanta air i gceardlanna eile cheana. Is saothrú ón tús atá i gceist.


Meabhraítear do iarrthóirí gur dianchúrsa é seo agus go mbeidh cur chuige coinsiasach agus comhlíonadh spriocanna eadrannacha i gceist síos tríd.


Níl aon táille i gceist leis an gcúrsa seo ach is faoi na rannpháirtithe féin atá sé a gcuidtaistil agus lóistín féin a mhaoiniú. Cuirfear liosta na n-óstán agus na dtithe lóistín sa cheantar ar fáil dóibh siúd a roghnófar.


Gach eolas agus Foirm Iarratais* ar fáil ó:
Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón 065 707 7256 / e-phost: moinin@eircom.net .
*Dáta deiridh le haghaidh iarratais is ea an Luan 3ú Meán Fómhair 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.