9.12.07

Child Soldier.


Nach thú atá ina dtíoránach fiochmhar
fearúil in airde, ar ardán adhmaid,
ag spreagadh an lobh. Súile fhiáin,
meangadh gáire duáilceach, díochrachta ort.
K47 thaithigh i do lámha, ar na sráideanna bagrach, maithe muintir na bailte, na bpeacaí éagóracha an léin. Laoch mór gháirsiúil i measc speabhraídí an compánaigh is an ár.
Boicín fríde d’aois, fag an bealach ar atá déanta, cairpéad sclártha dearg faoi.
K47 agus General J smaoiseach, lena hais.
Ón gcoill a scuabadh, deich mbliana ’s trí,
isteach ina bhfuad sciúrsáil oíche.

Betty. 2005 ©

6.12.07

Ceardlann scríbhneoireachta!

Ceardlann Scríbhneoireachta sa Phróis agus sa bhFilíocht leCathal Ó Searcaigh & Nuala Ní Dhomhnaill

Deireadh seachtaine iomlán.
11.00-16.00 Dé Sathairn, 15ú Nollaig, 2007
11.00-16.00 Dé Domhnaigh, 16ú Nollaig,2007.

Á reáchtáil ag Áras na Scríbhneoiríi gcomhar le Foras na Gaeilge.Tabharfar gach cabhair d'ábhar scríbhneoirí conas luí isteach le ceardna scríbhneoireachta. Cé go mbeifear ag díriú isteach ar obair atá arna bacáin beidh ar gach duine bheith sásta píosa nua scríbhneoireachtaa thriail i rith na deireadh seachtaine agus é a léamh amach oscomhair a comhghleacaithe.

Ní mór píosa samplach scríbhneoireachta a chur isteach le gach iarratas.

Ní ghearrfar aon táille as an gceardlann.

Cuir litir iarratais go dtí:Áras na Scríbhneoirí,19 Cearnóg Pháirnéil, BAC 1.

Fón;--(01)8721302

3.12.07

Grianghrafadóireacht.

An Fear


Ar do ghlúine, lámha ar do dhroim

stromptha le bhfaitíos,

sceoin i do shúile,

beirt ag seasamh os do chionn,

ag breathnú thar a nguaillí amach orm.Feicim thú ó compoird,

cuan síochána mo cathaoir

níl mé in ann stop a chur leo, fógairt orthu

céard atá 'am, ach an pár seo,

cén maith duitse é aníos.Suaimhneas ní bhfaighidh mé anocht,

ná amárach,

ná an bhliain seo chugainn.

Ó bhfaca mé thú ó bhuaic mo chathaoir

bhog bhreá.Cá bhfhios céard a tharla duit,

‘shot gun’ le do chloigeann.

Níl againn ach do ghrianghraf í leabhar láin

leo.

Duairc i d'iomhá ghrábháilte i mo chuid

lámha.An raibh paistí, beanchéile agat?

Ba deartháir nó mac thú?

Cá bhfios dom,

breathaim isteach ort,

i do shúile le trua is aiféala,

D’aghaidh dúchríoch ghreanta i mo intinn.


‘A Ghrá gheal, dún an leabhar sin,

Rachaimid ar siúl nó go dtí an bpictiúrlann,

Tá sé suas duit féin?’.

‘Ach féach air ….

‘An bhfuil tú ag teacht?’Betty. 2005 ©