6.12.07

Ceardlann scríbhneoireachta!

Ceardlann Scríbhneoireachta sa Phróis agus sa bhFilíocht leCathal Ó Searcaigh & Nuala Ní Dhomhnaill

Deireadh seachtaine iomlán.
11.00-16.00 Dé Sathairn, 15ú Nollaig, 2007
11.00-16.00 Dé Domhnaigh, 16ú Nollaig,2007.

Á reáchtáil ag Áras na Scríbhneoiríi gcomhar le Foras na Gaeilge.Tabharfar gach cabhair d'ábhar scríbhneoirí conas luí isteach le ceardna scríbhneoireachta. Cé go mbeifear ag díriú isteach ar obair atá arna bacáin beidh ar gach duine bheith sásta píosa nua scríbhneoireachtaa thriail i rith na deireadh seachtaine agus é a léamh amach oscomhair a comhghleacaithe.

Ní mór píosa samplach scríbhneoireachta a chur isteach le gach iarratas.

Ní ghearrfar aon táille as an gceardlann.

Cuir litir iarratais go dtí:Áras na Scríbhneoirí,19 Cearnóg Pháirnéil, BAC 1.

Fón;--(01)8721302

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.