8.5.09

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Óstán Ghobnatan, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí
Aoine 12 — Domhnach 14 Meitheamh 2009

le linn Thionól na Mumhan de chuid Chonradh na Gaeilge

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag na Scríbhneoirí Gaeilge in Óstán Ghobnatan, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí.
Dé hAoine, 12/06/09, 4.30pm - 6.00pm
Dé Sathairn, 13/06/09, 10.00am - 12.00
Dé Domhnaigh, 14/06/09, 11.00am - 1.00pm

Tá na hamanna in oiriúint do imeachtaí an Tionóil: cainteanna, turas go Gugán Barra, comórtas amhránaíochta, etc.

Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe teorainneofar a líon do naonúr.
Is gá do rannpháirtithe leaba agus bricfeasta a chur in áirithe dóibh féin ag Óstán Ghobnatan, 026-45324.
Íocfar 100 euro i dtreo na gcostas le rannpháirtithe ag deireadh na ceardlainne.

*** *** *** ***
N.B. Seol cóipeanna den saothar atá le plé: 3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net i dtreo gur féidir é sheoladh thart ar gach duine a bheidh páirteach sa cheardlann len a léamh roimhré.
Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí
& Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin,
i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin chomh maith.
Pádraig Mac Fhearghusa,
43 Na Cluainte, Trá Lí.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.