14.10.11

An Gael - Fómhar 2011

Tá an t-eagrán nua ar fáil in Éirinn. Mar is iondúil, tá sé ar fáil mar pdf freisin.


Tá gach eolas faoina bhfuil san eagrán ar fáil ón innéacs idirlíne, ach seo an liosta:


  • Eagarfhocal

  • Dánta le Rody Gorman

  • Sara bhFágas le Muiris Ó Bric

  • Dánta le Eoin Dunford

  • Fanacht ag Aidhne (1) le Réamonn Ó Cléirigh

  • Dánta le Séamas Ó Neachtain

  • Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh

  • Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor

  • Ón Anallód

Bíonn na seaneagráin ar fáil i gcónaí, leis. Réamhradhair is eolas eile ar fáil ar shuíomh magcloud.


Bíonn fáilte roimh scríbhneoirí nua i gcónaí, má tá suim ag éinne!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.