6.4.11

Duais Leabhar Taighde na Bliana Fhoras na Gaeilge bronnta ar Ríona Nic Congáil

Bronnadh Duais Leabhar Taighde na Bliana Fhoras na Gaeilge ar Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach (Arlen House, 2010) leis an Dr. Ríona Nic Congáil le déanaí. Bronnadh an duais ag an gCruinniú Idirnáisiúnta den Chomhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann 2011, ag Ollscoil Wisconsin – Madison. Ghnóthaigh an leabhar seo duais cheana féin in Oireachtas na Bliana 2010. Beathaisnéis chriticiúil is ea Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach, a dhíríonn ar an mbean ba theanntásaí i saol na Gaeilge i rith na hathbheochana agus a dhéanann scagadh ar a ról mar ghníomhaí cultúrtha, mar dhuine acadúil, agus mar fheimineach a chuir smaointeachas an útóipeachais chun cinn.

3 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.