7.3.11

Eagrán an Earraigh

Tá an t-eagrán úr de An Gael ar fáil anois! Beidh sé ag http://www.litriocht.com/ sul i bhfad. Sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus sa RA, is féidir é a fháil ó http://www.magcloud.com/. Agus anois, ag magcloud, tá sé ar fáil mar pdf, freisin. Tá gach eagrán eile (nua-aimseartha) ar fáil i gcónaí, freisin.
San eagrán seo, tá scéal le Muiris Ó Bric, Dánta le hEoinDunford, alt faoin "Mittelalter Metal" le Séamas Ó Neachtan, alt faoi agus leagan nua de scéal ó Phádraig Feiritéar leis an Dr. Séamus Ó Diollúin, na colúin faoin seanchas agus ceol le Gearóid Ó Ceallaigh agus Lugh DePaor, agus sean-ábhar iontach ó An Gaodhal agus The Wolfe Tone Annual. Agus eagarfhocal is carún leis!
Bíonn fáilte roimh ábhar ó scríbhneoirí an chumainn seo am ar bith, dar ndóigh, má bhíonn an fonn sin ar éinne! Tá gach eolas ar http://www.angaelmagazine.com/.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.