4.8.07

10 Nod Don Scríbhneoir Óg!

1. Is fearr an taispeáint ná an insint i gcónaí.
2. Bíodh spéis ag baint le tús an scéil; is fíor-éasca an léitheoir a chailleadh ar leathanach a haon dá huireasa!
3. Déan do chuid scileanna clóscríbhneoireachta a fheabhsú. Seans go mbeidh tréimhse frustrachais i gceist i dtosach, ach ní haon dochar a dhéanfaidh sé duit mar scríbhneoir san fhadtéarma.
4. Téigh siar ar do chuid oibre arís, aís ... agus arís eile!
5. Seachain nathanna súchaite ar nós na plá.
6. Bíodh sonraí sainiúla fite isteach le do chuid scríbhneoireachta anseo is ansiúd. Tá sé sin ar cheann de na bealaí is fearr chun réalachas a chruthú in intinn an léitheora.
7. Más gearr an scéal, is rí-thábhachtach gach aon fhocal de.
8. Bí cinnte go bhfuil do chuid fíricí agus sonraí teicniúla cruinn. Muna bhfuil, ní fada a mhairfidh an domhan álainn samhlaíoch atá curtha ar an bhfód agat.
9. Ar ndóigh, is ó shamhlaíochtaí scóipiúla na scéalaithe a thagann an ficsean is fearr.
10. Ná bac le haon dearcadh diúltach a bhrúfar os do chomhair: cuir do pheann le pár agus lig srian leis!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.