28.1.09

Ceardlann Scríbhneoireachta


Ceardlann Scríbhneoireachta :
Ionad: Áras na nGael, Sráid Doiminic, Gaillimh, Satharn, 21 Feabhra 2009.
10.30a.m. – 5.00p.m.

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh an chéad cheardlann lae eile ar siúl in Áras na nGael, Sráid Doiminic, Gaillimh, ag na Scríbhneoirí Gaeilge, ar an Satharn, 21 Feabhra: 10.30a.m. go dtí 5.00p.m. mar is gnách.

Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe, teorainneofar a líon do naonúr an dreas seo. Táille cláraithe 20 euro, mic léinn 5 euro, lón san áireamh sa táille, 1.00p.m. – 2.15p.m.
N.B. Cóipeanna den saothar atá le plé: 3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
43 Na Cluainte,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.

Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net

Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA. Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin, i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin.

Pádraig Mac Fhearghusa,
43 Na Cluainte,
Trá Lí.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.