8.4.09

Ealaín na Gaeltachta

Tá áthas ar Ealaín na Gaeltachta an tarna Seimineár poiblíochta d’earnáil na nEalaíon, dírithe orthu siúd atá ag obair in earnáil na n-ealaíon, a bheith á eagrú in Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin ar an Satharn 25 Aibreán.

Tá sé i gceist trín gceardlann seo treoir a chur ar fáil d’ealaíontóirí agus do ghrúpaí ealaíne agus iad ag déileáil leis na meáin cumarsáide. Déanfar cur síos ar na slite is fearr le caidreamh a chothú le hiriseoirí ar leith agus le lucht na meán trí cheile. Leagfar béim ar riachtanais áirithe na n-ealaíontóirí agus na ngrúpaí ealaíona a bheidh ag freastal ar an seimineár. Is deis iontach í seo d’eagrais ealaíne agus d’ealaíontóirí aonar cur lena scileanna margaíochta agus poiblíochta.

Is iad Natasha Fennell, Stiúrthóir ar Stillwater Communications, Tomás Hardiman, stiúrthóir ar a chomhlacht caidreamh poiblí féin, Parzival Productions agus Harry McGee, iriseoir leis an The Irish Times, na haoí chainteoirí.

Gearrfar táille €15 ar ealaíontóirí aonair agus €30 ar ghrúpa ealaíne. Ní mór áit a chur in áireamh roimh ré.

Déan teagmháil le hEibhlín de Paor chomh luath agus is féidir le háit a dheimhniú (066) 91 50100 nó e.depaor@udaras.ie

Cuireann ollscoileanna agus institiúití triú léibheál na tíre líon mór cúrsaí oideachais ar fáil i gach réimse de na healaíona gach bliain, idir chúrsaí cruthaitheachta agus cleachtais agus chúrsaí i mbainistíocht, polasaí agus riaracháin. Tá rogha leathan de cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha curtha ar fáil agus is féidir freastal ar chúrsaí ag gach leibheál den córas oideachais... ... Dioplóma, Ard-Dioplóma, Teastas, FETAC, BA, Máistireacht agus araile. Is ag an am seo den bhliain a fógraítear na cúrsaí triú léibheál agus a leagtar síos na spriocdhátaí. Tá eolas faoi na cúrsaí uilig le fáil ar aon suíomh idirlín amháin. Is ar suíomh idirlín Creative Careers atá fáil orthu ag http://www.creativecareers.ie/education_courses

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.