12.5.10

Seoladh Scáthán ’10Sheol Pól Ó Muirí, eagarthóir Gaeilge an Irish Times, Scáthán ‘10, iris Ghaeilge na mac léinn i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, inné. Ócáid mhór, thaitneamhach a bhí sa seoladh céanna, a thug deis do lucht an Choláiste ceiliúradh a dhéanamh ar chumas liteartha na mac léinn. Rinne Pól Ó Muirí cur síos ar a thaithí féin mar iriseoir ó laethanta a óige ar aghaidh agus luaigh sé tábhacht na scríbhneoireachta Gaeilge sa mhílaois úr.
Bronnadh duaiseanna liteartha ar Paula Melvin, ar Sheán Ó Dubhchon agus ar Michelle Ní Bhraonáin i rith na hócáide agus moladh saothar na mac léinn go hard. Chuir ceoltóirí an Choláiste go mór leis an ócáid fosta.

Sa ghrianghraf: Coiste Eagarthóireachta Scáthán ’10: Sarah Gannon, Caoimhín Ó Dochartaigh, Seán Ó Dubhchon, Ríona Nic Congáil, Pól Ó Muirí, Keith Smith, Michelle Ní Bhraonáin, Colm Ó Dónaill agus Niamh Ní Dhónaill.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.