29.10.10

EAGARTHÓIR(Í) AR COMHAR

Fáiltíonn Bord Stiúrtha COMHAR roimh iarratais don chúram
páirtaimseartha mar Eagarthóir leis an iris COMHAR ó 1 Eanáir 2011 go 31 Nollaig 2013, faoi réir ag maoiniú ó Fhoras na Gaeilge nó le hiarratais ar thrian nó dhá thrian den
chúram thuasluaite faoi na teidil thíos:

Cúram eagarthóireachta Faisnéise
Cúram eagarthóireachta Liteartha
Cúram Cóipeagarthóireachta

COMHAR ar cheann de na teidil is so-aitheanta agus is mó cáil i saol na Gaeilge ó 1942 i leith. Duine (nó daoine) freagrach, fuinniúil, beoga, seifteach atáthar a iarraidh. Tá pacáiste eolais ar fáil ó: http://www.iriscomhar.com/comhar.iris@gmail.com

Cuirtear litir iarratais, mar aon le CV, sampla d’obair eagarthóireachta an iarrthóra (más ann dá leithéid), agus ráiteas físe an iarrthóra don iris, chuig an seoladh ríomhphoist thuas roimh Luan 15 Samhain 2010. Beidh agallaimh ar bun Dé Céadaoin 24 Samhain.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.