30.11.10

Léamh Trítheangach i gColáiste Phádraig, Droim Conrach


*****De bharr na drochaimsire, beidh an léamh seo ar siúl ar an 13 Nollaig, ní ar an 7 Nollaig, mar a tugadh le fios roimhe seo*****

Le ceiliúradh a dhéanamh ar cheapadh Liam Uí Mhuirthile, Scríbhneoir Cónaithe don bhliain acadúil 2010-2011, tá míle fáilte romhat chuig:

Ailm, Beith, Coll – Léamh Trítheangach Filíochta
le Liam Ó Muirthile, le haistriúcháin le Gabriel Rosenstock.
*****
Pour fêter l’arrivée de Liam Ó Muirthile comme Écrivain Résident
pour l’année académique 2010-2011, on vous invite à l’événement suivant:

Ailm, Beith, Coll – Lecture de poèmes en trois langues
par Liam Ó Muirthile, avec des traductions par Gabriel Rosenstock.

*****
Áit: An Seomra Caidrimh, Coláiste Phádraig, Dé Luain 13 Nollaig ag 6.00pm.

Comhurraithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste Phádraig

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.