1.5.08

"An Chuairt"

Glacfaidh Muiris Ó Meara, ball den chumann, páirt i bhféile "An Chuairt" ar an 7 Bealtaine agus beidh filí na Gaeilge is na Gàidhlige páirteach ann, an Dr Tadhg Ó Dúshláine, Maletta Nic Phàil agus Bill Innes ina measc. Beidh an ócáid ar siúl i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, ar a hocht a chlog. Saorchead isteach. Bígí ann!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.