19.5.08

Scríbhneoirí Faoi Chaibidil 2006.


Scribhneoirí faoi Chaibidil:

Is féidir éisteacht leis an tsraith seo ar an idirlíon i gcónaí agus i measc na n-ábhar a ndeintear scagadh orthu sa chlár seo tá

(1) Mairtín Ó Díreáin : Ár ré dhearóil agus an tOileán Thiar. Máirtín agus múnlaí na filíochta.

le hAlan Titley, Máire Ní Annracháin agus Eoghan Ó hAnluain

(2) Seán Ó Riordáin: le hAlan Titley, Seán Ó Coileáin, Louis de Paor.

(3) Pádraig Ó Conaire : le hAlan Titley, Pádraigín Riggs agus Seán Ó Siadhail.

(4) Pádraig Mac Piarais: Réabhlóidí ina shaol polaitiúil ach cad is féidir a rá faoina shaol cruthaíoch?

le hAlan Titley, Regina Uí Chollatáin agus Cathal Ó hÁinle.

(5) Seathrún Céitinn : "An féidir Athair an phróis a thabhairt air?"

le hAlan Titley, Daithí Ó hÓgáin agus Tadhg Ó Dúshláine.

(6) Máire Mhac an tSaoi: Cumadóir claisiceach canúnach ceannródaíoch.

le hAlan Titley agus Bríona Nic Dhiarmada.

(7) Peadar Ó Doirnín: Dearcadh dúshlánach ar dánta gairsiúla agus grámhara aduaidh.

le hAlan Titley, Lillis Ó Laoire agus Seosamh Watson.

(8) Seosamh Mac Grianna : An t-úrscéalaí Ultach, an gearrscéalí géarchúiseach agus an t-aistritheoir tuisceanach faoi athmheas.le hAlan Titley, Pól Ó Muirí agus Fionntán de Brún.

(9) Brian Merriman: Cláríneach agus cailíní lena mianta collaíochta agus cleamhnais.

le hAlan Titley agus Liam P. Ó Murchú.
(10) Mícheál Ó Conghaile: An scríbhneoir comhaimseartha ag déanamh talamh slan de thalamh úr.

le hAlan Titley, Pádraig Breatnach agus Máire Ní Neachtain.

(11) An Litríocht Chráifeach: An Litríocht Chraifeach mar a bhí, mar atá agus mar a bhéas, b'fhéidir.

le hAlan Titley, Ciarán Mac Murchaidh agus Tadhg Ó Dúshlaine.

(12) Breandán Ó hEithir: Cuirtear saol agus scríbhinní ilghnéitheacha an Árannaigh idir chamánaibh.

le hAlan Titley, Caoilfionn Nic Pháidín agus Liam Mac an Iomaire.

(13) Máirtín Ó Cadhain.

le hAlan Titley, Eoghan Ó hAnluain agus Liam Mac Cóil.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.