17.8.09

Deiseanna Drámaíochta

Tá Pléaráca Teo, an scéim ealaíon phobail a chuireann na healaíona, cultúr agus an Ghaeilge chun cinn i gConamara, ag eagrú deireadh seachtaine traenála drámaíochta do dhaoine a bhfuil taithí drámaíochta acu agus a mbeadh suim acu ceardlanna a thabhairt i rith na bliana mar chuid de chlár drámaíochta Pléaraca.
Anuas air sin, tá Pléaráca ag cur painéal Áisitheoirí Ealaíona le chéile, painéal do dhaoine cáilithe a mbeadh suim acu oibriú ar thograí ealaíona an Phléaráca i rith na bliana sna reimsí seo a leanas.
Clár Litríocht agus Drámaíocht don Oíge - drámaocht, scríbhneoireacht.
Campaí Samhradh
Féile Phléaráca Chonamara
Féile Leabhar Bricíní
Féile Drámaíochta Realtóga
Club Drámaíochta do dhaoine óga.
Ealaín & ceardaíochta do dhaoine fásta.

Ní mhór Gaeilge líofa a bheith agat.
Tuilleadh eolais ó Phléaráca Teo 091-574346/574882.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.