20.12.09

Ag Taisteal le Tarlach sa Pholainn

Comhghairdeachas le Laoise Ní Chomhraí, duine de na scríbhneoirí úra, a d’fhoilsigh a leabhar nua do pháistí, Ag Taisteal le Tarlach sa Pholainn, le déanaí.

Is leabhar taistil don aos óg é seo. Ar a shlí chun na Polainne atá Tarlach an uair seo in éineacht lena chara ón bPolainn. Bhí San Nioclás an-chineálta i mbliana nuair a thug sé dhá thicéad fillte chucu. Tá sé i gceist ag an mbeirt an Nollaig a chaitheamh sa Pholainn, agus a ghabháil ag sciáil agus ag spaisteoireacht. Tá Tarlach ag tnúth le bia na Polainne a bhlaiseadh, agus le dul i ngleic leis an bPolainnis freisin, ar ndóigh.

Bileog oibre & tuilleadh eolais ar fáil: www.agtaistealletarlach.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.