6.1.10

Duais Cholmcille 2010

Duais Cholmcille 2010
€4,000 an duais don chéad áit,
€2,000 don dara áit,
€1,000 ar fáil don tríú áit.
(+ €400 x 3 eile)
Spriocdháta iontrála ná 5ú Feabhra 2010.


Le tacaíocht fhial arís ó Colmcille, tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Bhéal Átha na mBuillí a fhógairt go mbeifear ag tairiscint duaiseanna luachmhara arís eile ar dhán i nGaeilge nó i nGàidhlig na hAlban. Is é €4,000 an duais don chéad áit, €2,000 don dara áit, €1,000 ar fáil don tríú áit. Tá na duaiseanna seo ar chomh-mhéid leis an duaiseanna don chomórtas idirnaisiúnta Béarla. Fógrófar gearrliosta de sheisear, agus gheobhaidh gach file ar an ngearrliosta €400 ar a laghad, nuair a léann siad ag an bhFéile ( 30ú Aibreán go dtí 2ú Bealtaine 2010) i mBéal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin, nuair a fhógrófar na buaiteoirí. Is iad na filí Paddy Bushe agus Aonghas MacNeacail na moltóirí.

Is fiú go maith d’aon fhile nó ábhar file ar bith, agus gan ach €5 / £5 mar tháille iontrála an dán, scata saothar a sheoladh isteach. Seoltar na céadta dréacht (70 líne an ceann ar a mhéid) go dtí Strokestown International Poetry Festival, Sráid an Bháin, Béal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin, Éire, nó is féidir foirmeacha / eolas a íoslódáil ag http://www.strokestownpoetry.org/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.