30.3.08

Ná Déanaigí Dearmad Ar Chomórtas Scríbhneoireachta Mháirtín Uí Chadhain

Rialacha an Chomórtais

1. Roinn A - 17 go 40 bl.
Roinn B - Daltaí Iarbhunscoile

2. Ní ghlacfar ach le hábhar nár bhuaigh duais go dtí seo.
Ní mór don iomaitheoir an méid sin a dhearbhú.
Dícháileofar an té a sháraíonn é seo.

3. Is leor 3,000 focal ach féadfaidh na moltóirí aon saothar níos mó ná lú ná sin a chur san áireamh.

4. Caithfidh ainm cleite chomh maith le hainm an iomaitheora a bheith ar gach foirm iarratais.

5. Beidh gá le dearbhú aoise do Roinn A.

6. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost, ar dhiosca nó mar chóip chrua. I gcás cóip chrua ní mór í a bheith clóscríofa.

7. Ní thabharfar na hiarratais ar ais.

8. Ní bheidh dul thar bhreith na moltóirí agus ní dhéanfar aon phlé ar bhreith na moltóirí.

9. Beidh sé de cheart ag Cló Iar-Chonnachta gearrscéalta a mbeidh caighdeán feiliúnach iontu a fhoilsiú.

10. Beidh sé de cheart ag Cló Iar-Chonnachta mionathruithe agus eagarthóireacht a dhéanamh ar na saothair sula gcuirtear i gcló iad.

11. Glacfar le hiarratais suas go dtí 1 Bealtaine 2008.


Tá an comórtas á riaradh ag an nGaelacadamh Teo agus tá gach eolas chomh maith le foirmeacha iarratais le fáil uathu ag 091-553124 nó caitrionanioibicin@eircom.net.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.