7.8.08

Scríbhneoir Cónaithe i Roinn na Gaeilge, Coláiste Phádraig 2008-2009


Comhurraithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach

Cuirfear tús an fómhar seo le Scéim Cónaitheachta do scríbhneoir Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, scéim trí bliana atá comhurraithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste Phádraig. Fáilteofar roimh iarratais ó scríbhneoirí Gaeilge ar an bpost mar Scríbhneoir Cónaithe don bhliain acadúil 2008-2009.

Tuilleadh eolais le fáil ag: www.spd.dcu.ie/vacancies

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.