13.12.08

Éisteachtaí Aisteoireachta

I mí Márta 2009, cuirfear leagan Gaeilge den mhórdhráma ‘An Enemy of the People’ le Henrik Ibsen, ar an stáitse sa Ghaillimh agus i mBaile Átha Cliath. Tá dhá chomhlacht drámaíochta, Compántas Drámaíochta Moonfish agus An Taibhdhearc tagtha le chéile chun an comhléiriú proifisiúnta seo a chur i láthair, léiriú a bhfuil sé d’aidhm aige cur le húsáid na Gaeilge mar theanga don drámaíocht proifisiúnta in Éirinn. Léiríodh an dráma ‘Namhaid don Phobal’ i dTaibhdhearc na Gaillimhe i 1948 agus níor léiríodh an dráma in Éirinn ó shin (i mBéarla ná i nGaeilge), cé go bhfuil na téamaí a ndéantar plé orthu sa dráma chomh hábhartha inniu is a bhíodar caoga bliain ó shin.

Tugtar cuireadh d’aisteoirí ón nGaeltacht, nó uatha siúd a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu, chuig éisteachtaí ar an 15ú & 16ú Nollaig 2008, don léiriú proifisiúnta den dráma ‘Namhaid don Phobal’, le Henrik Ibsen. Má tá suim agat sna héisteachtaí, seol CV chuig moonfishtheatre@gmail.com nó le haghaidh tuilleadh eolais, cuir glaoch ar oifig na Taibhdheirce: (091) 562024.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.