20.3.09

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

Áit: Óstán Meadowlands, Trá Lí
Dáta: Luan Cásca, 13 Aibreán 2009
Am: 10.30a.m. – 5.00p.m.
Táille cláraithe: 20 euro, mic léinn 5 euro (tá lón san áireamh sa táille, 1.00p.m. – 2.15p.m.)
Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe a theorainneofar a líon do naonúr.
N.B. Cóipeanna den saothar atá le plé:
3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.
Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net i dtreo gur féidir é sheoladh thart ar gach duine a bheidh páirteach sa cheardlann len a léamh roimhré.
Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.
Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin, i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin chomh maith.
Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí
feasta@eircom.net
(Le cúnamh ó Foras na Gaeilge)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.