31.3.09

Dán: "Is Leatsa Mo Chroí"

Seo ceann de na dánta a léigh an file Scott De Buitléir amach le linn Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath i mí na Márta seo caite.

Is Leatsa Mo Chroí
Scott De Buitléir

Is leatsa mo chroí,
Is leatsa m’anam,
A mhairfidh go síoraí
Lenár ngrá a leanann
Ar aghaidh gan an t-am
Ná’n spás de dhíth air
Mar bhuail muid le chéile
Fadó sa spéir

Is tusa mo phrionsa
Is tusa mo rí
’S beidh mé dílis duitse
Go dtí go mbeidh mé im’ luí
Agus cónra im’ thimpeall
Is mo chairde faoi bhrón
Go léir sa teampall
Ag déanamh olagóin

Is tusa mo shaighdiúir
Is tusa m’fhear
Is tusa mo Thiarna
Chomh láidir le dair
Chomh huasal le hiarla
Ó na blianta fadó
Tá tusa in ann
Mé a chosaint gan stró

Is tusa mo laoch
Is tusa mo stór
Is tusa an té
Lena bhfuilim go mór
Is go hiomlán i ngrá
Ó do chonaic mé thú
Is mé leatsa anois
Ní rachfainn choíche amú.

1 comment:

  1. Maith thú, a Scott! An bhfuil cóip de _Filíocht Ghrá na Gaeilge_ agat? Tá sé curtha in eagar ag Ciarán Mac Murchaidh. B’fhiú duit na dánta a léamh. Déarfainn go mbeadh spéis agat san ábhar sin.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.