26.6.08

Cé hiad na Scríbhneoirí Óga/Úra ???????????


A Chairde na scríbhneoireachta,Seo chugaibh an dara cuid den agallamh le Majella McDonnell.


Scríbhneoir Óg [S.O.]: Luaigh tú cheana nár thaitin haca leat. Ar imir tú aon spóirt eile riamh nó cén caitheamh aimsire a bhí agat nuair a bhís óg?

Majella [M]: Bhuel, thriail mé gach saghas spóirt nuair a bhí mé i mo pháiste, ach gan mórán ratha ar mo chuid iarrachtaí! Chonacthas mise i gcónaí ag bun na faiche i gcónaí, ag fanacht glan amach ón liathróid. Ba mhó i bhfad a thaitin cúrsaí ceoil liom – thosaigh mé ag seinnt an phianó nuair a bhí mé sé bliana d’aois, agus táim fós á dhéanamh anois!

S.O. Cén saghas ceol a thaitníonn leat?

M: Gach saghas, le fírinne – braitheann sé go hiomlán ar an gcaoi a mhothaím! Ceol clasaiceach den chuid is mó (is aoibhinn liom na cumadóirí rómánsúla cosúil le Chopin agus Liszt), agus taitníonn rac is beagáinín pop go mór liom freisin.

S.O. An dtaitníonn scannáin leat?

M: Gan amhras! Téim chuig an bpictiúrlann i bhfad rómhinic ar na laethanta seo, ach taitníonn na sean-scannáin chlaiseacha liom freisin ... oibreacha Audrey Hepburn ach go háirithe. Chonaic mé scannán iontach Fraincise
san IFI le deireanas, mar a tharlaíonn – “Private Property” ab ainm dó. Sílim gur tábhachtach an rud é gan a bheith gafa le stíl scannánaíochta Hollywood amháin, is deis mhaith a thabhairt do chultúir eile iad féin a chur in iúl trí bhíthin an scáileáin mhóír.

S.O.: Cad a cheapann tú faoi Hector? Cad a cheapann tú faoi Podge agus Rodge?

Is beag duine a fheiceann tú leis an oiread céanna fuinnimh is a bhíonn ag Hector i gcónaí! Molaim dá thairbhe sin é, ach chun a cheart a thabhairt dó, déanann sé sraitheanna fíorshuimiúla chomh maith. Bhí mé tugtha do “Hector san Afraic” nuair a craoladh é cúpla samhradh ó shin.

Caithfidh mé a rá nach dtaitníonn Podge agus Rodge agam go ró-mhór. Bhain mé triail as cúpla uair, agus ní ró-mhaith an t-imprisean a fuair mé in aon chor. B’fhuath liom bheith i m’aoi acu ar aon nós – sin rud amháin nach bhfuilim in aon amhras faoi!

S.O.: An bhfuil ceadúnas tiomána agat? An bhfuil snámh agat?

M: Táim ag iarraidh ceadúnas tiomána a bhaint amach go luath; tugann m’athair amach sa charr mé pé uair a bhíonn sé saor, ach tá mórchuid cleachtaidh le déanamh agam fós! Is maith liom dul ag snámh corruair, mar deirtear gurb é sin ceann de na modhanna is fearr aclaíochta - agus tá sé iontach suaimhneach freisin.

S.O.: An raibh tú riamh sa Fhrainc? Ar thaitin sí leat ? Cad iad na tíortha eile ar dheas leat iad a fheiscint?

Bhí mé i bPáras trí huaire san iomlán – ar thuras Idirbhliana le mo mheánscoil, ag díospóireacht Fraincise eagraithe ag an Alliance Francaise, agus ag cruinniu oibre dhá mhí ó shin. Bhí mé an-tógtha go deo leis an gcathair ar chuile cheann de na haistir sin; ní féidir ailtireacht, stair agus cultúr na Fraince a shárú, dar liom!


B’aoibhinn liom an Iodáil a fheiceáil ag pointe éigin, agus na Stáit Aontaithe chomh maith.

S.O. An bhfuil an Tíogar Ceilteach ina bheatha i gcónaí?

M:Bhuel má tá, tá sé an-chiúin faoi. Níl aon tubaiste ar siúl i ngeilleagar na tíre faoi láthair, ach nílimid ag forbairt faoi mar a bhímis ó chianaibh. Mar sin, déarfainn go bhfuil an Tíogar Ceilteach ag tógáil sosa seachas bheith beo beathach ar na saolta seo!
S.O., An dtaitníonn an saol i mBaile Átha Cliath/ Cill Mhantáin leat?

Taitníonn, gan amhras. Is aoibhinn liom an chaoi a mbíonn réimse leathan áiseanna agus siopaí ar fáil i dtólamh, gan iallach orainn taisteal an iomarca. Uaireanta, ámh, is deacair gan caitheamh i ndiaidh séimhe na tuaithe; sin an fáth, dar liom, go bhfuil an t-ádh dearg orm cónaí in áit cosúil le Bré. Is féidir liom na gnéithe is fearr den dá domhan a bhlas le chéile!

S.O. An gcuireann na tranglaim thráchta i mBaile Átha Cliath isteach ort?

Ní chuireann, i ndáiríre – glacaim an DART den chuid is mó chun frustrachas an fheithimh sin a sheachaint. Tá sé fíoráisiúil dom i mBré go bhfuil an DART is na busanna araon cóngarach dom.


S.O. An gceannaíonn tú leabhair Ghaeilge go rialta? Ainmnigh leabhar Gaeilge amháin a d’imigh i bhfeidhm ort?

M: Ceannaím cuid mhaith díobh, nó faighim ar iasacht ón leabharlann iad. Tá foinse mhaith leabhar ar fáil faoi láthair, agus tá sé sin an-chabhrach don té atá ag iarraidh léamh. Le deireanas, léigh mé leabhar dar teideal Bás Tobann, le hAnna Heussaff. Chuaigh sé sin go mór i bhfeidhm orm – scéal an-sofaisticiúil ab ea é!

S: Ar léigh tú Peig? Ar thaitin sé leat?

M: Níor léigh mé, mar níor mhair mé trí ré órga Pheig sa seomra ranga, faraor! Ba mhaith liom é a léamh ag pointe éigin, áirithe, le feiceáil cén fáth gur spreag sé an oiread sin míshástachta i gcaitheamh na mblianta.

S.O. Cé hiad na scríbhneoirí is fearr leat?

Taitníonn Éilís Ní Dhuibhne agus Pádraig Standún go mór liom faoi láthair, ach déanaim iarracht bheith leathanaigeanta i gcónaí faoi scríbhneoirí nua.

S.O An dtéann tú chun na hamharclainne riamh?

Téim ó am go chéile, ach ní chomh minic is ar mhian liom in aon chor. Sílim go bhfuil beocht agus láithreacht i ndráma na hamharclainne nach bhfaightear riamh sa phictiúrlann, agus ba mhaith liom dá dheoin sin go mbeadh amharclann ag lucht na drámaíochta Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar bhonn seasta. Is é an dráma is Gaeilge deireanaí ar fhreastail mé air ná An Triail roimh an Ardteist, an gcreidfeá? B’iontach an rud é dá mbeadh fáil níos mó ar dhrámaí sa teanga dúchais sa phríomhchathair, áfach.

S.O. Cén bialann is ansa leat i mBaile Átha Cliath?

Diep Le Shaker ar Lána Pembroke.


S.O. An dtaitníonn Bia Iodálach leat nó cén saghas bia is fearr leat?

Is deacair a rá, i ndáiríre – is é mo phárrthas saolta ná bheith in ann beagáinín de chuile shaghas bia a thriail. Ach muna mbeadh an dara rogha agam, sílim go bpiocfainn bia Indiach nó Iodálach.

S.O. Cad a chiallaíonn an focal “Gaeilgeoir”, dar leat?

M: Duine a théann go huile is go hiomlán leis an nGaeilge a úsáid is a chur chun cinn, pé slí is féidir leis nó léi.

S.O. An Gaeilgeoir tú?
M: Sea, déarfainn gur Gaeilgeoir mé, ceart go leor. Ní cainteoir dúchais mé, faraor, ach déanaim iarracht mo chuid cainte is mo chuid scríbhneoireacht a fhorbairt a mhinice agus is féidir – agus, ar ndóigh, tá an-ghrá agam don teanga!


Majella Mc Donnell le cuid de na scríbhneoirí óga ==>

2 comments:

 1. Molaim thú, a Majella!
  Tugann tú misneach dom mar scríbhneoir óg. Mholfainn duit Peig a léamh – tugann sé an-léargas ar chúrsaí sóisialta in Éirinn fadó. Léigh mise ar scoil é agus bhí an ghráin agam air ach d’athraigh mé m’intinn ina dhiaidh sin!

  ReplyDelete
 2. Hi Majella,

  bheadh suim agam rud éigean a scríobh tú a léamh má tá sampla de sin agat?

  Maidir leis an dTíogar Ceilteach an dóigh leat go bhfuil codladh air i gcónaí?(!)

  Diep... beidh orm dul go dtí an áit sin... agus muna mbíonn an bia go maith!

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.