25.6.08

Comórtas Scripte

Síol - Preasráiteas

Scéim forbartha atá i SÍOL le deis a thabhairt do thallann nua scríbhneoirí nó scríbhneoirí/stiúrthóirí ón nGaeltacht, nó atá líofa i nGaeilge, script drámaíochta a scríobh agus a chóiriú ó bhunstaid scripte go staid craolta ar TG4. Tugtar cuireadh d’iarrthóirí dul san iomaíocht i gcomórtas scripte ar mhaithe le háit a bhaint amach ar mháistir-ranganna ceirde chun sraith de 6 dhráma teilifíse a fhorbairt faoin téama “An Chlann”.

An Próiseas Iontrála
Is gá Script Iomlán 25 nóiméad, chomh maith le leathanach amháin Achoimre agus nótaí ar charachtair a chur isteach le d’Iarratas. Tá an fhoirm iarratais agus sonraí na scéime ar fad ar fáil ar http://www.siol.ie/.
Cineál Scéalta
Scéalta comhaimseartha amháin.
Carachtair láidre ag tiomáint an scéil – a bheas aitheanta agus tarraingt ag lucht féachana TG4 leo.
Beomhar, daite le scríbhneoireacht den scoth.
Le craoladh tar éis 9.30 san oíche agus scéalta a bheas ag spreagadh díospóireachta agus cainte.

Táimid ag súil le Saothair a bheas dána, dúshlánach agus a bheas oiriúnach do dhaoine fásta. Beidh an bhéim ar an mbunsmaoineamh – smaoineamh atá dána, lán le féinmhuinín agus úrnua. Déanfar scagadh ar na hiarratais de réir cumas scripte, cumas comhrá a scríobh agus láidreacht na gcarachtar, ach is é an bunsmaoineamh an tslat tomhais is mó agus sé scéal á roghnú.
Tá an scéim oscailte do scríbhneoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre – bíodh taithí acu ag scríobh don scáileán nó ná bíodh – agus do stiúrthóirí ar mian leo taithí a fháil ar dhrámaíocht teilifíse.

Roghnófar sé thogra as na hiarratais agus tabharfar tacaíocht oiliúna agus forbartha do na scripteanna. Forbróidh na scríbhneoirí na scripteanna faoi stiúir eagarthóir scripte. Réiteofar na tograí mar chuid de dhá cheardlann, (scríbhneoireachta agus stiúrthóireachta), a bheas ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus Feabhra ’09.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais an 13 Lúnasa 2008.

Seol iarratais tríd an bpost amháin chuig:
Gréasán na Meán, An Chuasnóg, Baile Ard, Spidéal, Co. na Gaillimhe.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.