24.7.08

Cúrsa ar an scríbhneoireacht scripte i mBéal Feirste


Beidh cúrsa á reáchtáil ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) ar aistriú scripte beochana ar 19ú agus 20ú Lúnasa.
Is é cuspóir na ceardlainne seo ná scileanna aistritheoirí a mhéadú, d’fhonn sioncronú beacht script go scáileán a sholáthar. Clúdóidh an cheardlann modhanna aistriú lirice agus cómhrá, scrúdú ar dhea-chleachtas (agus ar a mhalairt) chomh maith le cumadh ar an toirt le foireann léirithe.
Is ardchúrsa é seo agus tá sé riachtanach go bhfuil réamhtháithí in áistriú scripte agus/nó cáilíocht áistriúcháin ag iarrthóirí.
Mar nach bhfuil ach líon áirithe áiteanna ar an chúrsa, is fiú scéal a chuir chugainn gan mhoill má tá spéis agat ann.
Is é an CCG atá ag maoiniú an chúrsa seo agus tá sé dírithe ar Ghaeilgeoirí a bhfuil cónaí orthu i dtuaisceart na hÉireann. Beidh an cúrsa ar siúl ag Zoogon Ltd, 12C Cé Chlarendon, Béal Feirste.
Má tá spéis agat sa chúrsa nó má tá tuilleadh eolais uait, cuir ríomhphost chuig
Laura@northernirelandscreen.co.uk nó cuir glaoch ar Laura Kerr ar 02890232444.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.