19.9.08

Agallamh Na Míosa

Simon Ó Faoláin faoi agallamh ag Majella McDonnell

Rugadh Simon Ó Faoláin i mBaile Atha Cliath, ach tógadh in Iarthar Dhuibhneach é. Seandálaí gairmiúil is ea é, agus tá cúpla leabhar seandálaíochta scríofa nó comhscríofa aige. Tá tréimhsí caite aige i nGaillimh, sa Bhreatain Bheag, ar Oileán Acla agus i gCorcaigh, ach tá sé lonnaithe anois in Iarthar Dhuibhneach arís. Díreach an Satharn seo caite, seoladh an leabhar deireanach filíochta leis, Anam Mhadra ... agus comhghairdeachas mór leis as sin!


1. Cad as duit?
Rugadh mé i mBaile Átha Cliath agus bhíos ann go rabhas tuairim is seacht mbliain d’aois nuair a bhogamar síos go Chorca Dhuibhne.

2. Cad í an chuimhne is faide siar atá agat ó laethanta d'óige?
N’fheadar. An rud is sia siar gur féidir liom dáta a chur leis ná lá baiste mo dhriotháir nuair a bhíos féinig trí bhliain d’aois. Seans go bhfuil chuid dem’ chuimhní níos sine ná san ach n’fhéadfann a rá.

3. An raibh múinteoir scoile agat a chuaigh go mór i bhfeidhm ort ag pointe ar bith?
Bhí cuid agu maith, cuid acu olc, sciar mhaith den dá dream b’alcólaigh iad. Ní dóigh liom gur dhéanadar aon cheann acu mo bheatha a mhúnlú ar aon slí suaithinseach.

4. Cén chaoi ar chuir tú spéis san fhilíocht?
Bhí suim agam riamh ann, ach gan aon nós dáiríre agam tabhairt fé. Thiteas isteach ann de thaisme agus táim i súil ribe ann feasta, ní foláir.

5. Cé hé nó hí an file is fearr leat i dteanga na Gaeilge?
Ní féidir liom ceann amháin a lua. I measc iadsan gur mhaith liom [gan aon ord orthu]: Seán Clárach Mac Dónaill, Biddy Jenkinson, Colm Breathnach, Gréagóir Ó Dúill, Aogán Ó Rathaille, Eoghan Rua Ó Súilleabhán, Eibhlín Dhubh Ní Chonaill, Séamas Dall Mac Cuarta, Mícheál Ó hAirtnéide, Pádraig de Brún [dá aistriúchán den Odaisé] Tomás Mac Siomóin agus a thuilleadh eile nach iad.

6. Céard a tharraingíonn i dtreo na filíochta tú seachas foirmeacha eile scríbhneoireachta?
Gontacht, indíreacht, céard, oiriúint, agus rudaí eile nach iad nach bhféadfann mo mhéar a leagadh orthu.

7. Cén chomhairle a chuirfeá ar dhuine ag scríobh filíochta den chéad uair?
Bí craosach ag léamh méid abhalmhór den teanga a mbeir ag úsáid chun scríobh. Tá sé seo níos tabhachtaí ó thaobh na Gaolainne mar is beag duine a bhféadfadh a bheith báite ann in Éireann sa lá inniumh, faraor. Caithfidh scríobh agus léamh dul ar aigheadh lena chéile i gconaí nó tá fuar agat!

8. Cá bhfaca tú do chuid saothair i gcló den chéad uair?
I Feasta. Bhí sé umm…am éigint i 2001 nó 2002 is dócha. Dán darbh ainm dó Dianseanchas.

9. I measc do chuid dánta, an bhfuil ceann ar bith a sheasann amach duit féin? Má tá, cén téama atá bainteach leis?
Bhuel, bíonn, ach aithríonn sé ó am go chéile. Ní luafaidh mé ceann anso mar is dócha go mbeidh an scéal aithruithe fén am a dtéann seo ar an mblag!

10. Cén áit is mó a fhaigheann tú inspioráid le haghaidh do chuid scríbhneoireachta?
Táim sean-fhaiseanta den méid is gur minic a dtagann smaoineamh maith chugham ar cnoc. Geobham ionspioráid ó rudaí a léim chomh maith, níos minice ó fíorscéalta ná ficsean.

11. An gcasann tú ceol?
Canaim cuid mhaith – sean-nós agus amhráin traidisiúnta i mBéarla leis. Chleachtas an ngiotar clasaiceach nuair a bhíos im’ dhéagóir agus im fichidí ach scoireas uaidh toisc gur bhraitheas ná rabhas ag tabhairt an am cuí dó.

12. Céard é an scannán is mó a chuaigh i gcion ort go dtí seo?
N’fheadar, ní thagann aon ceann chugham. Is dócha nach duine mór scannáin mé chomh fada is cé go mbainim sult astu agus glacaim leo [nó cuid acu ar aon nós] mar ealaín, is níos mó de mheilt aimsire iad domsa nuair atá mo chloigeann traochta. Lorgaim scamhard intinne i leabhartha nó ceol don gcuid is mó.

13. Cén t-aisteoir Hollywood a roghnófá chun scéal do bheatha a léiriú ar an scáileán mór?
Hmm… Cé a dhéanainn guth an Diabhal Tasmánach sna chartúnacha?

14. Cá dtéann tú ar saoire?
Bhíos sa Tuirc agus i gCuba le bliain anuas. Níl aon áit a mbím ag trialladh thar n-ais ann go minic, seachas b’fhéidir Albain. Tá rud ar leith fé Albain, tá an áilleacht chomh mhealltach ach tá an sochaí lúbtha chomh fada san as a riocht ag forsaí na staire [ní luaim aon dream nó cine anso tás agat, ní bheadh sé PC].

15. Céard é an rud is fearr/is fuath leat faoin tír seo?
B’fhearr liom gan dul ann…

16. Cén t-údar is mó a thaitníonn leat sa Bhéarla?
Aríst gan ord ná cuimsitheacht. Filíocht – W.B. Yeats, Ted Hughes, R.S. Thomas, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Gwyneth Lewis, Paddy Bushe. Prós – Brian Ó Nualláin, Alastair McLeod, John McGahern, Ernest Hemingway, Norman Mailer.

19. An bhfuil muinín agat as polaiteoirí na tíre?
Níl. Seachas b’fhéidir Joe Higgins.

20. An imríonn tú spórt?
Fé láthair, ní imrím. Bhíodh iomáint á imirt agam ach táim éirithe as. Chaitheas seal ag plé le pionnsaíocht nuair a bhíos thall sa Bhreatain Beag agus thaithin sé sin liom. Bhíos ag plé le Aikido, Ju Jitsu, Kung Fu agus Karate ag amanna éagsúla leis.

21. An dtaitníonn an Teilifís Réaltachta leat?
Molaim duit féachaint ar mo dhán in eagrán na míosa seo chaite de Feasta chun freagra a fháil ar an gceist seo!

22. An bhfuil ainmhithe agat sa bhaile?
Tá, dhá chat agus táim díreach théis cúig chearc a fháil chun go mbeidh gugaí úr agam don mbricfeasta!

23. An bhfuil spéis agat i gcúrsaí timpeallachta?
Tá. Is breá liom áiteanna fiáine agus téann sé géar orm broiceadh leis an saol cathrach. Is dócha go bhfuil tírdreach agus dúlra ana-léidir mar théamaí, nó meafair, im’ fhilíocht leis.

24. An gcuireann tú feisteas ort go fóill ar Oíche Shamhna?
Ní déanaim, ach Lá an Dreoilín, sin scéal eile!

25. An fearr leat dul i mbun pinn ar maidin, um thráthnóna nó san oíche, i gcoitinne?
Ar maidin de ghnáth, bíonn m’intinn níos géire agus an fuinneamh cruthaitheach níos láidire is dócha.2 comments:

  1. bheul a Simon ní ró-mhinic a fheictear an tOdaisé ar liosta léitheoireachta duine ar bith! Tháinig mé trasna ar an leabhar seo anuraidh ach chaitheas uaim é ó shin i leith agus is deas liom anois gur chuiris an leabhar i gcuimhne dom in athuair.

    ReplyDelete
  2. ba Odaisé cheart a bhi ann domsa an diabhal rud a chriochnú, gan dabht, ach ag an am céanna bhaineas ana-shult as. Bi ag treabhadh leat a Mhuiris agus shroichfidh tú d'Ithaca [agus b'fhéidir do Penelope] fé deireadh thiar!!

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.