24.9.08

Ceardlann scríbhneoireachta!

Tá Cló Iar-Chonnachta, i gcomhar le Bord na Leabhar Gaeilge/Foras na Gaeilge, ag reáchtáil ceardlann náisiúnta do scríbhneoirí próis i gConamara idir an 14–16 de Shamhain.

Beidh an cheardlann dírithe ar scríbhneoirí óga/nua den chuid is mó, nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin, áfach, do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leas na scríbhneoirí óga/nua.

Tugtar cuireadh, mar sin, do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar, gearrscéal nó mír as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh), a sheoladh chuig Eagarthóir Litríochta Chló Iar-Chonnachta chun iad a mheas. Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeadh deis acu iad a léamh roimhe. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sna ceardlanna, agus foghlaim ó scríbhneoirí eile chun barr feabhais a chur ar a saothar féin.

Ceardlann deireadh seachtaine i nGaeltacht Chonamara a bheidh i gceist. Cuirfear lóistín agus béilí ar fáil do na hiarrthóirí a roghnófar, ach beidh siad freagrach as a gcuid costas taistil féin.

Sprioclá d'iarratais: 31 Deireadh Fómhair 2008

Stiúrthóirí na Ceardlainne
Éilís Ní Dhuibhne
Is as Baile Átha Cliath d'Éilís Ní Dhuibhne. Tá úrscéalta, gearrscéalta agus drámaí scríofa aici, i mBéarla agus i nGaeilge. Ar na húrscéalta atá scríofa aici tá, Hurlamboc (2006) agus Cailíní Beaga Ghleann na mBláth (2003). Is é an t-úrscéal, Dún an Airgid (2008), an saothar Gaeilge is déanaí uaithi.

Micheál Ó Conghaile
Is as Ceantar na nOileán i gConamara do Mhicheál Ó Conghaile. Tá filíocht, gearr-scéalta, úrscéal agus drámaí scríofa aige mar aon le haistriúcháin. Sa bhliain 1985 bhunaigh sé an comhlacht foilsitheoireachta Cló Iar-Chonnachta. Is iad Jude (2007), The Connemara Five (2006), agus Go dTaga do Ríocht (2008), trí dhráma, na saothair is déanaí uaidh.

Má tá suim agat bheith páirteach ann, seol isteach an fhoirm iarratais agus í comhlíonta, mar aon leis an mír shamplach scríbhneoireachta, roimh 31 Deireadh Fómhair sa phost chuig:

An tEagarthóir Cúnta Litríochta, Cló Iar-Chonnachta, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe,nó ar ríomhphost chuig: donall@cic.ie

Tuilleadh eolais:Dónall Mac MurchaidhCló Iar-ChonnachtaIndreabhánConamaraCo. na GaillimheGuthán: (091) 593307 Facs: (091) 593362 Ríomhphost: donall@cic.ie
Nó féach sa suíomh idirlíon www.cic.ie

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.