28.9.08

Comhdháil


OLLSCOIL LUIMNIGH COLÁISTE MHUIRE GAN SMÁL
DÁIL THUAMHAN SAĺOCHT agus TEANGA NA GAEILGE Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach 13 & 14 Feabhra 2009

Fáilte ar leith roimh iarchéimithe

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo páipéar a léamh ag an nDáil teideal an pháipéir a sheoladh ROIMH Luan, 1ú de Mhí na Nollag, 2008 chuig Rúnaí na Dála, Liam Mac Peaircín. Socrófar an clár de réir na n-iarratas a gheofar roimh an lá sin agus cuirfear cách ar an eolas. 20 nóiméad ar a mhéid is ea fad an pháipéir.

Cuirtear gach comhfhreagras chuig Rúnaí na Dála: Liam Mac Peaircín Roinn na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach.

Guthán: 353-61-204969

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.